Zlínský „filmák“ se letos zaměří i na program pro zrakově handicapované děti
Zlínský „filmák“ se letos zaměří i na program pro zrakově handicapované děti
Porota Radost tvořit. foto: ZFF

Zlínský kraj – Ve středu 17. května se sešla odborná porota projektu Radost tvořit, aby ohodnotila přihlášená výtvarná díla dětí se zrakovým postižením. Tématem letošního ročníku bylo „LIDÉ A ČAS“. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu 3. června, a to v rámci doprovodného programu Zlín Film Festivalu. A to nebude všechno. Děti se zrakovým handicapem navštíví i některá filmová představení.
Radost tvořit je společný projekt Zlín Film Festivalu a Speciálně pedagogického centra při Dětském domově, Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole Zlín. Už 25 let je pravidelnou součástí doprovodného programu festivalu a vzbuzuje každoročně velký zájem. Především ale zachycuje průřez dovedností dětí se zrakovým postižením a seznamuje veřejnost s jejich výtvarnými projevy.

Členy letošní poroty byli výtvarník a malíř Josef Ruszelák, malířka, kreslířka a sochařka Taťána Havlíčková, výtvarnice Jarmila Sítníková, speciální pedagožky Miroslava Urbánková a Kristina Balunová. Posuzovali 98 děl dětí od 2 let, studentů ZŠ a SŠ.

Jak se děti zhostily zadaného tématu, představí výstava jejich výtvarných děl ve foyer Kongresového centra ve Zlíně od 1. do 7. června, během 63. Zlín Film Festivalu. Jeho součástí bude i slavnostní vyhlášení výsledků 25. ročníku Radosti tvořit, a to v sobotu 3. června od 13. hodin ve Velkém sále Kongresového centra. Program bude tentokrát přístupný také veřejnosti.

Poprvé se do projektu zapojil také Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který pro jednoho z vítězů připravil speciální odměnu. „Projekt Radost tvořit jsme propojili s letitou tradicí Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu, které připravuje pro žáky ZUŠ a mladé hudebníky se zrakovým postižením notopisy v Braillově písmu. Letošní vydání not ozdobí titulní strana právě z vybraného výtvarného díla“, vysvětluje Gabriela Drastichová, ředitelka nadačního fondu.

Světluška také přiveze do Zlína svoji Kavárnu POTMĚ, do které budou mít možnost letos návštěvníci festivalu zavítat v průběhu celého festivalového týdne na náměstí Míru.

„Projekty Radost tvořit a Kavárna POTMĚ však nebudou jedinými akcemi, prostřednictvím kterých chceme přiblížit vidícím svět nevidomých. Rádi bychom jim také umožnili sdílet společné filmové zážitky“ uvedla výkonná ředitelka ZFF Jarmila Záhorová.

Společně s Českým rozhlasem Zlín nabídne festival v rámci svého filmového programu právě zrakově handicapovaným příležitost zúčastnit se několika projekcí s audio komentářem. Děti tak budou mít možnost navštívit během festivalu pohádku a filmy Krakonošovo tajemství, Tajemství pana M a Děti Nagana.

Zdroj: Kateřina Martykánová, ZFF

Zuzana Gregůrková