Za nebeskou bránou do Kelče
Za nebeskou bránou do Kelče

Kelč - V neděli 17. 11. proběhne ve farním kostele v Kelči od 14 hodin písňový a dramatický pořad Za nebeskou bránou II. - Od svaté Máří do Tří králů.
   Pořad je založen na interpretaci hudby z lidového i artificiálního prostředí v přiléhavém aranžmá. Písňový výběr se vztahuje k vybraným světcům druhé poloviny roku, to je od doby svátku sv. Maří Magdalény do Tří králů. Protože o mnohých světcích se zpívá souběžně v lidové i církevní oblasti, tato skutečnost se objeví i v pořadu, konkrétně u sv. Maří Magdalény a u sv. Tří králů. Jako reminiscence na školní divadla hraná studenty piaristické školy v Příboře bude předvedena píseň o umučení sv. Vavřince v dramatické podobě. Oblíbenou světici sv. Kateřinu připomene kramářská píseň dodnes zpívaná ve Štramberku, kde se každoročně uskutečňuje poutní mše svatá v kostelíku stojícím na kraji města, zasvěceném právě této mučednici. Provedení písně připomene kus pouťové atmosféry typické ještě pro počátek 20. století. Biblický příběh prarodičů lidstva svatých Adama a Evy bude možno zhlédnout v dramatizaci lidové písně Chodil Pánbu kolem ráje. V závěru pořadu přednesou zpívaný vinš Tři králi v obchůzkové písni. Lidové písně jsou vybrány ze sbírek Františka Sušila, Františka Bartoše, Jana Nepomuka Poláška-Arnošta Kubeši, Františka Lýska, Cyrila Hykela, Vincence Sochy a ze soukromých zápisů. Zdrojem písní z církevního prostředí je Svatoroční muzika od Adama Michny z Otradovic, Slavíček rajský Jana Jozeffa Božana a zlidovělá píseň o sv. Kateřině. Průvodní slovo přinese o každém uváděném světci základní informace obohacené o pranostiky či jiné zajímavosti.
V programu účinkují:
- SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic se svými sólisty a sborem
- sólisté Chrámového sboru ze Štramberka, které doprovodí členové Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína
- členové divadelního souboru Pod věží ze Štramberka
Autorský kolektiv:
PhDr. Anna Hrčková - libreto, autorka, režie
Zdeněk Tofel – hudební úpravy, nácvik - SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic
Ondřej Tofel – hudební úprava - SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic
Petr David – pěvecký kvartet ze Štramberka a Komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína
Josef Hrček – divadelní soubor Pod věží ze Štramberka
Pavel Knápek, Jiří Churáček - hudební zpracování
Lenka Eliášová, Ludmila Fizková – choreografie, Věra Tobolová – organizační vedoucí (Valašský vojvoda)
CM Valašský vojvoda