Výstava na zámku Vsetín přiblíží autismus
Výstava na zámku Vsetín přiblíží autismus
Ilustrační foto

Vsetín - Nabídnout pravdivý pohled na vzdělávání autistických žáků a přispět tak k nápravě obecně zkresleného povědomí o autismu. To je jeden z hlavních cílů výstavy (Ne)rozumím ti, která se připravuje na vsetínském zámku. Vernisáž proběhne v úterý 19. března od 15 hodin.
   Výstavu pořádá Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko a Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   Myšlenka zrealizovat výstavu o výchově a vzdělávání žáků s postižením autistického spektra (PAS) se na škole zrodila koncem roku 2017. V té době již rok probíhala práce na časosběrném fotografickém dokumentu asistenta školy Jaroslava Staňka, který citlivým okem fotografa zachycoval školní život šesti žáků autistické třídy. Pedagožka této speciální třídy Mgr. Jitka Orságová se ujala edukační stránky výstavy. Ve spolupráci s dalšími svými kolegy pro výstavu připravila nejen textové informační panely, ale i didaktické pomůcky a náplň tzv. aktivizujících koutků, které do výstavy vnášejí interaktivní rozměr. Do tvůrčího procesu se zapojila i dvojice asistentů z univerzity Tomáše Bati. MgA. Daniel Krcha natočil filmový dokument o škole a Ing. arch. Kamil Koláček navrhl instalaci výstavy a graficky zpracoval její propagační tiskoviny a výstavní panely.
   „Prostřednictvím výstavy chceme otevřít veřejnosti okno do života naší školy, našeho úsilí a ukázat, že sledujeme nejlepší zájem dítěte, prioritu jeho vzdělávání s možností se začlenit do společenského života. Chtěli bychom dát rodičům a blízkým těchto dětí naději, že nic není nemožné! Mladí autisté jsou lidé, kteří mají srdce na dlani a prožívají své každodenní radosti i trápení jako my všichni ostatní,“ řekl k výstavě ředitel Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín Mgr. Roman Třetina.
   Výstava začíná na vsetínském zámku v sobotu 16. března. Vernisáž proběhne netradičně až pár dnů po zahájení v úterý 19. března od 15 hod. v Mramorovém sále zámku. Součástí programu je i vystoupení žáků.
Jiří Koňařík, tiskový mluvčí Muzeum regionu Valašsko, p. o.