Výstava Mileny Valuškové Horizonty v Galerii Kostnice
Výstava Mileny Valuškové Horizonty v Galerii Kostnice
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov – Téčko ve spolupráci s Římskokatolickou farností a Iskérkou si vás dovolují pozvat na výstavu v Galerii Kostnice.
Výstava potrvá od soboty 27. srpna až do neděle 2. října 2022.

Vernisáž proběhne v pátek 26. srpna v 17 hod. ve farské zahradě
Úvodní slovo: Jakub Sobotka, vystoupí: Max Majer - kytara

Ve fotografické tvorbě uplatňuje Milena Valušková své vidění světa, které je introvertně jemné a křehké, leckdy sbratřené se zázračnem. Cykly Stromy, Hladiny, Zarůstání, Parky, Městské periferie a Chóra, prozrazují autorčin životní zájem o krajinu, pojímanou kontemplativně, v jejích krajinách cítíme tichý úžas i nostalgii. Při pobytu venku pracuje se světlem rozptýleným, výsledný artefakt je tak doslova prozářen podivuhodnou noblesní lyrickou esencí.
Fotografie z cyklu Horizonty, nejsou však zdaleka jen jednoduchým pohledem meditujícího člověka, ale ukazují nám zároveň i krajinu skrytou za horizontem ačkoliv to na první pohled není zřejmé. Autorka sama říká: „K zemi – ke krajině patří i horizont, jakási pomyslná čára mezi zemí a nebem. Horizont zdá se, že je stále na dohled, ale nikdy k němu nedojdeme. Dohlédneme jen na jeho okraj, ale nevíme co je za ním. Při pokusu o přiblížení přestává být horizontem ale nekončí... stává se místem zjevení...“

Milena Valušková (*1947) je absolventkou FAMU v Praze, oboru umělecké fotografie. Vyučovala fotografii na ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci. Její fotografie doprovázejí kolem sta publikací, kalendářů, odborných studií i beletrií.

Otevírací doba: úterý - sobota: 10:00 - 16:00, neděle: 12:00 - 16:00
Vstupné dobrovolné
Ve spolupráci: Římskokatolická farnost, Iskérka

TKA