V Panské zahradě se představí exotické zahraniční soubory 50. Liptálských slavností
V Panské zahradě se představí exotické zahraniční soubory 50. Liptálských slavností
Taiwan Folk Dance Company foto: DK Vsetín

Vsetín - Pozvánka na jubilejní Liptálské slavnosti se uskuteční ve čtvrtek 22. srpna od 16.00 hodin v Panské zahradě. Vystoupí folklorní soubory z Taiwanu, Francie a Kostariky.
   Taneční soubor z Taiwanu přijíždí z města Tainan, které leží na jihozápadě ostrova. Soubor byl založen roku 1996 paní Li-Juan Wang. Ta spojila dva různé taneční styly – tradiční čínské tance a lidové tance z různých oblastí Taiwanu a vytvořila svůj vlastní inovativní a kreativní taneční styl. S taneční skupinou vystupuje dívčí Orchestr absolventek školy Svaté Imeldy z Taipei – hlavního města Taiwanu.
Historie francouzského souboru Lous Gouyats De L'Adou z lázeňského města Dax sahá do roku 1965. Oblast Landes (v překladu vřesoviště) byla v minulosti bažinatá, ale úrodná. Chovaly se tam ovce, o něž se starali pastýři a při tom se pohybovali na chůdách. Přestože se pastviny v 19. století přeměnily na borovicové plantáže, pastýřský folklor přetrval a tak návštěvníci uvidí pastýře v ovčích kožešinách a na chůdách.
   Soubor z Kostariky působí ve městě Colon v oblasti Mora a prezentuje zvyky a tradice několika kostarických provincií, zejména San Jose, Guanacaste, Puntarenas, Lemon a Heredia. Tento soubor navštívil ČR už několikrát. Oblast Mora navázala úzkou spolupráci s Liptálem už v roce 2017. O rok později následovala výměna delegace starostů a letos v březnu soubor Lipta navštívil Kostariku, kde měl valašský folklor velký úspěch...
   Užívejte s námi Vsetínského kulturního léta!
   Vstup volný. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Mgr. Klára Blažková, PR Manager Dům kultury Vsetín s r. o.