Sklářská škola ve Valašském Meziříčí oslavuje 75 let výstavou i almanachem
Sklářská škola ve Valašském Meziříčí  oslavuje 75 let výstavou i almanachem

Val. Meziříčí - Až do 28. dubna má veřejnost možnost zhlédnout v Muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí soubor uměleckých děl s názvem Třičtvtrtiny. Jde o výstavu studentů a učitelů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí (SUPŠ sklářská) pořádanou k 75. výročí založení školy. Součástí vernisáže ve středu 13. března byl i křest nového školního almanachu.
Současný ředitel SUPŠ sklářská Jiří Pivovarčík na svou pozici nastoupil v srpnu loňského roku. Coby začínající učitel na školu ale přišel už v únoru 1999. Škola za tu dobu podle něj pod vedením jeho předchůdkyň prošla velkým vývojem. „V období let 1999-2001 se tehdejší ředitelce Olze Hofmannové podařil vskutku husarský kousek. V době, která sklářskému oboru nepřála, vybudovala při škole sklářskou huť a spolu s realizačním týmem založila výzkumné pracoviště GLASS Centrum. Díky těmto dvěma pracovištím, propojením výzkumu, výroby a vzdělávání, se SUPŠ sklářská stala ojedinělou a výjimečnou institucí v rámci celé České republiky,“ řekl Pivovarčík s tím, že díky tomu mohla postupně z tzv. sklářského učiliště vyrůst Střední uměleckoprůmyslová škola s vynikajícím technologickým a personálním zázemím pro výuku nejen učňovských, ale i maturitních uměleckých a uměleckořemeslných oborů.
   „Díky těmto pracovištím a samozřejmě týmu pedagogů se podařilo uskutečnit mnoho významných projektů, které umožňují škole nabídnout žákům lepší podmínky ke vzdělávání, umožňují efektivnější propojení školy a potencionálních zaměstnavatelů. V neposlední řadě pomáhají udržet dlouhou tradici sklářského oboru v našem regionu,“ dodal ředitel.
   SUPŠ sklářská byla v roce 2009 přijata do sítě výjimečných škol UNESCO, je fakultní školou Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v rámci nejrůznějších projektů velmi úzce spolupracuje s celou řadou významných institucí nejen u nás, ale v celé Evropě.
   Název výstavy Třičtvrtiny odkazuje na 75 let fungování školy. Ateliér designu skla na ní návštěvníkům představuje řadu výtvarných děl z tzv. zlatého fondu školy oceněných na mezinárodních soutěžích, např. v německém Zwieselu nebo na soutěži Junior Glass Ways 2016 a 2018.
   „Na výstavě se prezentují také vyučující oboru design skla Josef Divín a Ondřej Strnadel. Obor užitá malba představuje nejnovější klauzurní práce na témata Ztracené jazyky či Proměny, kopie renesančních a barokních mistrů a výběr nejlepších prací z posledních let. Z prací pedagogů jsou na výstavě k vidění obrazy vedoucí oboru Jitky Skočkové, mozaiky Kateřiny Hofmannové a kresby Jaromíra Šimurdy,“ vyjmenoval Pivovarčík.
   Zřizovatelem školy je Zlínský kraj. Podle starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka je i přesto význam školy pro město neoddiskutovatelný. „Malby, objekty ze skla a celá řada dalších uměleckých děl studentů, pedagogů, ale i umělců, kteří ve zdejší huti na zakázku vyrábí jedinečná díla, mají obrovský pozitivní vliv na veřejný prostor ve Valašském Meziříčí. Za to SUPŠ sklářská patří velké poděkování,“ prohlásil starosta.
Bc. Lukáš Martinek, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí