Na regionální kulturní akce a projekty kraj přispěje 4 miliony korun
Na regionální kulturní akce a projekty kraj přispěje 4 miliony korun
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje rozhodla o rozdělení celkem čtyř milionů korun mezi 71 žadatelů, kteří uspěli v prvním kole letošního programu na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu.

„První kolo je určeno na podporu akcí, které se konají od ledna do konce srpna. Žádosti o podporu akcí, které se uskuteční ve druhém pololetí letošního roku, bude krajský úřad přijímat od 3. do 15. dubna. Ve druhém kole rozdělíme rovněž čtyři miliony,“ uvedla radní pro oblast kultury Zuzana Fišerová.

Cílem dotačního programu je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí regionálního významu, tedy takových, které se vztahují k místní komunitě a které svým významem zásadně propagují Zlínský kraj. „Finanční podporou chceme pomoci k zachování, rozvoji a propagaci pestrého kulturního života našeho regionu. Chci velmi poděkovat všem, kteří vkládají svůj čas, energii i prostředky do pořádání různých kulturních akcí a projektů,“ dodala radní Fišerová.

S podporou Zlínského kraje se letos uskuteční například Dožínky Zlínského kraje, Majáles Univerzity Tomáše Bati, Festival židovské kultury Ha-Makom v Holešově, Valašský špalíček, Bílokarpatské slavnosti, XXI. Zámecké kulturní léto v Uherském Ostrohu, Portášské slavnosti nebo Dny zahrad a zámku Kroměříž.

Podrobnosti k dotacím a grantům Zlínského kraje pro oblast kultury jsou na webu: https://zlinskykraj.cz/dotace-a-granty

Soňa Ličková, tisková mluvčí Zlínského kraje