Mezinárodní den muzeí
Mezinárodní den muzeí
foto: Svakova

Rožnov – V pondělí 18. května 2020 si připomeneme Mezinárodní den muzeí. Po celý tento den mohou návštěvníci zdarma zavítat do Valašského muzea v přírodě a užít  si procházku po muzeu.
„Oproti jiným letům zpřístupňujeme návštěvníkům zdarma všechny venkovní prostory muzea. V exteriérech bude navíc ke zhlédnutí probíhající závěrečná fáze rekonstrukce dřevěných náhonů, které přivádějí vodu na kola valchy, mlýna a pily v Mlýnské dolině. V Dřevěném městečku pokračuje obnova střešní krytiny hospody Na Posledním groši. Věřím, že návštěvníky také zaujme nová zahrada vzorků zahradních plodin starých a krajových odrůd obilovin, okopanin a košťálovin ve Valašské dědině,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.
   V rámci protiepidemiologických opatření platí pro návštěvníky povinnost dezinfikovat ruce ve vstupních prostorách pokladen, dodržovat rozestupy a řídit se pokyny zaměstnanců VMP.
   Návštěvní doba Valašského muzea v přírodě bude od 9.00 do 17.00. Zpřístupněny jsou jen exteriéry. Interiéry objektů budou otevřeny od 25. 5. 2020.
Bc. Pavlína Polášková, pracovník vztahů k veřejnosti, Národní muzeum v přírodě