Letní koncert SONS v CITADELE ve Valašském Meziříčí
Letní koncert SONS v CITADELE ve Valašském Meziříčí

Val. Meziříčí - Ve čtvrtek 26. července 2018 od 15.00 hodin se v zahradě hospice CITADELA uskuteční v rámci 24. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 2018 tradiční Letní koncert, který pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., oblastní odbočka Vsetín ve spolupráci s Diakonií ČCE - hospic CITADELA. Na koncertu vystoupí nevidomý zpěvák Radek Žalud, zazpívá písně lidové, populární a duchovní.
   Koncert je určen pro klienty hospice CITADELA a jejich blízké, zvaná je také pro široká veřejnost.
   Koncert se koná za podpory Ministerstva kultury, Zlínského kraje a Města Valašského Meziříčí.
   Vstup je volný. Srdečně zvou pořadatelé.
Za Diakonii ČCE - hospic CITADELA, Mgr. Zuzana Venturová, Fundraiser, pracovník PR