Krojovaná Anenská pouť v Dřevěném městečku
Krojovaná Anenská pouť v Dřevěném městečku

Rožnov - Tradiční krojovaná Anenská pouť se uskuteční v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v neděli 22. 7. 2018.
   Oslava svátku oblíbené valašské patronky sv. Anny je spojená s krojovaným procesím z rožnovského farního kostela Všech svatých a pouťovými atrakcemi v areálu muzea. Mše svatá v kostele Všech svatých začne v 9.30. Od 10.45 se začne shromažďovat a řadit krojované procesí se sochou sv. Anny. Za zpěvu poutních písní následuje průvod městem do areálu Dřevěného městečka, zakončený svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně před kostelem sv. Anny.
   „Program v areálu muzea je připraven pro návštěvníky po celý den od 9.00 do 18.00. Pro děti jsou připravené pouťové atrakce - Finkovy historické houpačky a kolotoče. Kejklíři a akrobati Vlčkovi předvedou kejklířská a akrobatická vystoupení na paloucích v Dřevěném městečku. Loutkové divadlo Milady Kubicové uvidí diváci v Janíkově stodole. K poslechu bude hrát od 13.00 Dechová hudba ROŽNOVANKA. Folklorní skupina Podžiaran se představí v 15.00 na komorním amfiteátru Dřevěného městečka,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.
Valašské muzeum v přírodě