Krásenský zvoneček ovládla Žerotínka
Krásenský zvoneček ovládla Žerotínka
ítězný recitační tým ZŠ Žerotínova vede úspěšně Jana Kršková. foto: archiv školy

Val. Meziříčí (lin) Krásenský zvoneček ovládli ve dvou kategoriích recitátoři ZŠ Žerotínova. Prestižní recitační soutěže, kterou již po osmadvacáté uspořádalo Kulturní zařízení, se začátkem dubna zúčastnily školy z Valašského Meziříčí a přilehlých obcí. V nejmladší kategorii zvítězila Adéla Suchánková a vítězkou své kategorie se stala také Zuzana Nejezchlebová. Pověstný „hattrick“ unikl Žerotínce v kategorii nejstarších žáků, v níž se umístila druhá za ZŠ Šafaříkova. Mezi středními školami zvítězilo Gymnázium Františka Palackého.
   Soutěž v recitaci měla ve sklepení M-klubu především v kategorii základních škol vysokou úroveň, což potvrdila svým hodnocení také předsedkyně poroty Nina Martínková. „Oceňuji kvalitu soutěžících a nasazení, s jakým se jim jejich pedagogové věnují.“ Komentář platí také pro recitační tým Žerotínky, kterému se už léta naplno věnuje zkušená pedagožka Jana Kršková. Není tedy náhodou, že se mezi nejlepšími v nejmladší kategorii umístila na třetím místě Amálie Kamlarová a na čtvrtém místě skončila Vendula Kristová. Mezi staršími se ve druhé kategorii dostala na bronzovou příčku Marie Koléšková a na pátém místě skončila Sofie Žitníková. V nejstarší kategorii žáků základních škol si nejlépe vedl Petr Vajgl na pátém místě. „Gratuluji celému našemu týmu a děkuji všem za skvělou reprezentaci školy. Prezentačním dovednostem, recitaci i divadlu se na Žerotínce věnujeme úspěšně už řadu let, pro naše žáky to jsou cenné zkušenosti, které se jim v životě budou hodit,“ uvedl ředitel školy Milan Knápek.