Kraj podpoří regionální kulturní akce
Kraj podpoří regionální kulturní akce
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – O rozdělení téměř 3 milionů korun na podporu kulturních akcí a aktivit jednala Rada Zlínského kraje, která schválila dotace na 54 projektů v celkovém objemu 2,5 milionu. Dalších 10 akcí dotovaných částkou necelých 450 tisíc korun radní doporučují ke schválení krajskému zastupitelstvu, které zasedne v dubnu. Informovala o tom radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.
„Podpořili jsme kulturní akce, které v našem kraji již mají svou tradici i ty, které jsou nové, a lze u nich očekávat, že přispějí k obohacení kulturního života lidí v našem regionu. Část dotací ještě navrhujeme ke schválení krajskému zastupitelstvu, a to v těch případech, kdy je žadatelem obec nebo město,“ sdělila radní Zuzana Fišerová. „Jedná se zatím o první kolo dotací z tohoto programu. Pro druhé kolo - na akce, které se budou konat ve druhém pololetí letošního roku, máme v rozpočtu přichystány další dva miliony korun,“ dodala radní.
   V řádném termínu bylo na Zlínský kraj doručeno 77 žádostí, jedna však byla ze strany žadatele stornována. Členové hodnotící komise posoudili 76 žádostí s tím, že na základě přiděleného počtu bodů sestavili pořadí 64 úspěšných žádostí.
   Mezi projekty, které dotaci získaly, patří například: „Hudba v zahradách a zámku Kroměřížské léto 2021“ - 22. ročník, „Kreativní Festival IQ Play v BAŤOVĚ INSTITUTU“, 21. ročník folklorního festivalu „Moravské chodníčky“, „Škola mladých odzemkářů“, „Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí“, 22. ročník festivalu „STARÝ DOBRÝ WESTERN“, „My jsme Valaši – Mezinárodní festival dechových hudeb Prostřední Bečva 2021“, 22. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice 2021 a řada dalších akcí.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje