Hvězdárna jako ráj čtenářů
Hvězdárna jako ráj čtenářů
Na snímku je citovaný Radek Kraus.

Val. Meziříčí - Vzácný matematicko-filozofický spis nebo návod na řízení kosmické rakety. I takové skvosty ukrývá hvězdárenská knihovna.
   Okolo 8 tisíc knih a další stovky časopisů a sborníků obsahuje veřejná knihovna valašskomeziříčské hvězdárny. „Netýkají se jen astronomie, ale také ostatních přírodních věd, dokonce i filozofie,“ ukazuje odborný pracovník a současně knihovník hvězdárny Radek Kraus na svazky, pečlivě srovnané za skleněnými dvířky.
   Knihovna je tady od chvíle, kdy hvězdárna v roce 1955 zahájila provoz. „Vznikat začala už ve 30. letech, první svazky byly majetkem astronomické sekce zdejší Muzejní společnosti a později městského muzea,“ doplňuje Kraus. Knižní fond se rozšiřuje pomocí nákupů, přebíráním titulů od jiných knihoven i prostřednictvím darů. Ročně do něj přibudou desítky nových svazků, zejména vědeckých monografií.
   „Nejcennější svazek, kterým je americké vydání Newtonova spisu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica z 18. století, jsme získali od německého vzdělávacího spolku v Karlových Varech. Součástí fondu je i Knihovna Antonína Vítka, zesnulého propagátora kosmonautiky, který nám kromě jiných věnoval letové deníky astronautů i manuál k řízení kosmické rakety Sojuz-Apollo,“ vypráví odborný pracovník hvězdárny.
   Knižní svazky i časopisy jsou přístupné široké veřejnosti, ale pouze prezenčně. „Návštěvníci si je mohou zapůjčit a prostudovat v naší badatelně. Domů si je odnést nemohou,“ upozorňuje Kraus. Ročně této možnosti využije několik desítek lidí, převážně amatérských astronomů a studentů. Největší zájem projevují o konstrukce raket a práci s dnes už nepoužívanými přístroji, například sextantem a oktantem.
   Letos se hvězdárna zapojila do projektu Slováckého muzea v Uherském Hradišti, spočívajícího ve zřízení společné databáze knihoven paměťových institucí Zlínského kraje s názvem Tritius. „Lidé si na https://knihovny.zlkraj.cz/ mohou vyhledat a rezervovat titul, který chtějí prostudovat,“ popisuje odborný pracovník hvězdárny.
Mgr. Josef Beneš