Kino Vatra hostí výstavu grafik Libora Sošťáka a textů Pavla Kotrly s názvem Synonymum krajina
Kino Vatra hostí výstavu grafik Libora Sošťáka a textů Pavla Kotrly s názvem Synonymum krajina

Vsetín – Výstava představuje současnou grafickou tvorbu Libora Sošťáka a také soubor kreseb, které vznikly v období covidového lockdownu. Součástí výstavy je uvedení stejnojmenné bibliofilie vytvořené společně s Pavlem Kotrlou.

Libor Sošťák se narodil ve Vsetíně, po studiu na SUPŠ v Brně (1974–78) pokračoval na Fakultě architektury VUT Brno a studia zakončil na Škole architektury pražské AVU (1982–86). Mimo profesi architekta je středem jeho zájmu malba, kresba a tvorba objektů. Má za sebou desítky samostatných a kolektivních výstav doma i v zahraničí.

„8. 12. 2020 jsem zahájil časově a tematicky neohraničený projekt 1 KRESBA/DEN, který jsem každý den prezentoval na svém facebookovém profilu. Začal jsem kreslit barevnými fixy, pak jsem přešel na tuš, pastelky, tužku… střídal jsem různé techniky kresby, muchlal a trhal papír, maloval na něj štětcem tuší a duběnkovými inkousty, skládal a lepil nové kompozice. Zkoušel jsem možnosti této techniky až do 20. 3. 2021 do počtu 100 kreseb. Pak jsem z důvodů přípravy výstavy objektů ve Zbrašovských aragonitových jeskyních skončil, ale stále se ke kresbě opakovaně vracím, když si ‚odskakuju‘ k tvorbě objektů a malbě,“ popisuje autor.

„Po cestě do Kambodže v roce 2022 jsem začal pracovat s čínskou tuší na rýžový papír. Ne ovšem klasicky, ale papír jsem různě skládal, roloval a namáčel do tuše a pak dokresloval – vznikaly tak rozpíjené jemné plochy a různá překvapení. Vedle kaligraficky koncipovaných námětů jsem se pohyboval většinou na poli abstrakce. Z tohoto období jsem vybral několik charakteristických kreseb reprezentující mé snahy o experimentální tvorbu. Chronologicky poslední, nicméně hlavní částí výstavy je soubor trhaných a stříhaných kreseb z roku 2023, které se staly příležitostí pro mého přítele Pavla Kotrlu,“ dodává Sošťák.

Pavel Kotrla se ke kresbám Libora Sošťáka vrátil na jaře roku 2024. „Bylo mi líto, že jsme je dosud nevyužili pro žádný projekt. Postupně se mi sedm vybraných, nakreslených mnou připravenými inkousty, stalo inspirací pro sedm trojverší vzniklých na jejich okraji. Tento provázaný celek, jsme pak poměrně rychle a s nadšením přetavili v drobný bibliofilský svazek, který nyní předkládáme veřejnosti. Snad je na něm aspoň z části patrný otisk radosti, se kterou vznikal,“ doplňuje Kotrla.

Pavel Kotrla se narodil ve Vsetíně a žije na Bystřičce. Po absolvování vsetínského gymnázia vystudoval literaturu na Ostravské univerzitě (1992–97). Kromě profesního působení v roli manažera marketingu se věnuje literatuře jako autor, kritik, publicista a nakladatel (nakladatelství Klenov). Vydal tři básnické sbírky, je zastoupen v několika antologiích (mj. Nejlepší české básně 2014 a 2020, Krátká báseň) a podílel se na řadě regionálních publikací. Též jeho fotografie se objevily v řadě knih a tiskovin.

Vernisáž a představení publikace proběhla ve středu 8. května. Výstava bude otevřena dle otevírací doby kina Vatra až do 16. června 2024.

Pavel Kotrla