Dvě nové výstavy v Galerii Sýpka
Dvě nové výstavy v Galerii Sýpka

Val. Meziříčí – Ateliér Design skla Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si připravil dvě výstavy pro prostory Galerie Sýpka.

Jedna z výstav nese název Z POVAHY VĚCÍ.

Ptáme-li se co sjednocuje generaci studentů, které se někdy říká generace Z, tento průřez šesti ročníků studentů ateliéru Design skla na Fakultě multimediálních komunikací nám to určitě neusnadní. Je pestrý – vzniklé i vznikající artefakty, design spojuje hledačství vlastních vyjádření, objekty reagují na současné trendy ve vizuálním umění, vždy ale akcentuje společensko-kulturní specifika. Nejsilněji rezonují témata vzpomínek, emocí, ale také transformace přírody a krajiny. Představí se Kateřina Bušová, Irena Czepcová, Matija Jankovič, Adéla Kadlčáková, Lucie Kramářová, Amanda Lee, Maria Sixtová, Michaela Spružinová, Petr Stanický, Robert Vlasák a Alžběta Vocelová.

Druhá výstava nese název A MEZI KOPCI OKAMŽIK.

Autoři Tomáš Krejčí a Kristina Maňáková skrze světlo a zvuk vypráví příběh pomíjivé krajiny a člověka ve vztahu k okolnímu prostoru. Oba autoři jsou doktorandy v ateliéru Design skla ve Zlíně, pod vedením prof. MgA. Petra Stanického, M.F.A., a současně se věnují provozu a kurátorství nezávislé galerie Komnata ve Zlíně.

Vernisáž: 26. 4. 2023 v 18:00
Výstava potrvá do 14. 6. 2023

Ateliér Design skla Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se věnuje cílenému uměleckému vyjádření na multidisciplinární úrovni. Neklade důraz na české sklářské postupy, ale naopak se snaží etablovat svébytný konceptuální názor, který je stěžejním bodem procesu tvorby.

Galerie Sýpka