Beseda: Rožnov 1989 v materiálech StB
Beseda: Rožnov 1989 v materiálech StB
foto: Svakova

Rožnov - K 30. výročí sametové revoluce připravuje Valašské muzeum v přírodě na středu 6. listopadu od 16.00 v odborné knihovně ve Wilkově domě besedu popisující průběh událostí roku 1989 v Rožnově pod Radhoštěm pohledem studenta historie Matouše Turzy. Představeny budou dobové fotografie a často dosud nezpracované materiály z archivů StB.
   „Beseda bude  strukturována formou časové osy událostí, které StB označovala jako protistátní, bude vycházet z archivních materiálu Archivu bezpečnostních složek a bude doplněna autentickými fotkami, články z tehdejších regionálních periodik a dokumenty právě ze zmíněného archivu, které pocházejí z nezpracovaných fondů, tudíž zatím nebyly dostatečně prozkoumány ani nikde publikovány. Bude se zaměřovat na činnost archivu ABS a práci s archiváliemi, které se zde nacházejí, tehdejší fungování a síť Státní bezpečnosti, nejprve v obecnosti a potom s přihlédnutím k Rožnovu a vysvětlení některých postupů na konkrétních místních případech, například podpisové akci Několik vět, či evidenčních svazcích vedených proti osobám, které byly označeny jako možní šiřitelé protistátní činnosti,“ uvedl Matouš Turza.
   V rámci výzkumu se ukázalo, že rožnovští občané nezůstali nečinní a svou nespokojenost s režimem dávali najevo po celý rok 1989, v Rožnově fungovalo několik opozičně smýšlejících skupin občanů, kteří se snažili proti režimu vymezovat ještě před samotnými listopadovými událostmi. Archivy StB pro Severní Moravu jsou, na rozdíl od většiny republiky, velice dobře zachované, na řadu protirežimních akcí byly vedeny podrobné svazky, tudíž lze síť Státní bezpečnosti, která v Rožnově v té době fungovala, vcelku dobře zpětně rekonstruovat. StB sledovala a vedla si záznamy o rožnovských chartistech, signatářích Několika vět (zejména pak těch, pracujících v Tesle a Elektroprojektě), či občanských aktivistech vystupujících proti stavbě památníku na náměstí. O zmapování událostí a jejich evidenci se pokoušela ještě i během listopadových demonstrací.
   Matouš Turza, student oboru historie a bohemistika na Masarykově univerzitě v Brně se poslední rok zabýval studiem průběhu události roku 1989 v Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí, jež zakončil oborovou bakalářskou prací.
Bc. Pavlína Polášková, pracovník vztahů k veřejnosti, Národní muzeum v přírodě