Adventní benefiční koncert ve prospěch chráněného bydlení
Adventní benefiční koncert ve prospěch chráněného bydlení

Val. Meziříčí - Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí ve spolupráci se Základní uměleckou školou Alfréda Radoka Valašské Meziříčí a Farním sborem ČCE ve Valašském Meziříčí, uspořádala dne 7.  12.  2018 v 18 hodin v prostorách evangelického kostela ve Valašském Meziříčí Adventní benefiční koncert.
   Benefiční koncert zahájila úvodním slovem ředitelka střediska Diakonie Mgr. Zdislava Odstrčilová. Benefičně vystoupili žáci Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, a to Smyčcový orchestr pod vedením Heleny Hrachové a žáci Literárně dramatického sboru pod vedením MgA. Bohumily Plesníkové.
   Výtěžek benefičního koncertu činil 18 130 korun a je určen na nákup a rekonstrukci Chráněného bydlení Johannes, kde poskytujeme domov 12 lidem s lehkým až středně těžkým postižením. Díky Nadaci Divoké husy bude tento výtěžek zdvojnásoben.
   Děkujeme všem, příchozím i vystupujícím, že podpořili naši činnost.
Drahomíra Holubová, Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí