Začala plavební sezona. Policie kontroluje, zda kapitáni plavidel nepijí
Začala plavební sezona. Policie kontroluje, zda kapitáni plavidel nepijí
foto: Policie ČR Zlín

Zlínský kraj – Návštěvnost řeky Moravy a Baťova kanálu je každý rok veliká a s krásným počasím tak na nich houstne provoz. A aby bylo nejen u vody, ale i na vodě bezpečně, vyráží policisté včetně Státní plavební správy Přerov na kontrolu výletníků. Dohlíží na jejich bezpečnou plavbu, zaměřují se na předcházení majetkové trestné činnosti a zajištění veřejného pořádku. U vůdců plavidel zjišťují, zda nepožili nějaký alkohol, případně jiné návykové látky a zda mají u sebe potřebné doklady. Cílem je také kontrola dodržování zákona o vnitrostátní plavbě a dodržování plavebního řádu.

Na vodu jsme vypluli již v červnu. Několik lodí policisté zastavili v úseku Nedakonice - Staré Město. O pár dnů později v úseku Otrokovice – Babice. V pátek 28. června jsme projížděli úsekem Staré Město - Babice. Celkem jsme zastavili více než dvě desítky plavidel. Policisté nemuseli řešit žádný alkohol či jiný prohřešek, proto chválíme všechny uvědomělé “kapitány“ kontrolovaných lodí.

Kromě letáků s radami jsme rozdávali i drobné dárky. S kontrolami počítejte až do konce plavební sezony, která bude finišovat v září.

Všem přejeme pohodovou plavbu a bezpečný pobyt u vody!

por. Bc. Milena Šabatová, Policie ČR Zlín