Městská policie bilancovala rok 2017
Městská policie bilancovala rok 2017

Rožnov - Celkem 2.541 oznámení přijala Městská policie Rožnov p. R. za rok 2017. Strážníci řešili 2.501 přestupků. Většina z nich se týkala přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Dvacet dva uniformovaných strážníků a jedna administrativní pracovnice byli ke konci roku 2017 ve službě rožnovské městské policie. Za uplynulých 12 měsíců přijali strážníci od fyzických nebo právnických osob 2.541 oznámení a řešili 2.501 přestupků.
   „Většinou se opět jednalo o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dále jsme udělili 1.510 blokových pokut a předali 68 oznámení ke správnímu řízení. Strážníci také předvedli na Polici ČR pět hledaných osob,“ vypočítal ředitel Městské policie Rožnov p.R. Aleš Pilař. 
   Městská policie v Rožnově ovšem nedohlíží pouze nad veřejným pořádkem nebo silničním provozem. „V loňském roce jsme například odchytili 104 zvířat. Kromě toho spolupracujeme s řadou subjektů při zajišťování velkého množství kulturních nebo společenských akcí nejen v Rožnově, ale v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv také v obcích mikroregionu. V oblasti prevence kriminality jsme realizovali besídky a přednášky na mateřských, základních i středních školách a prezentovali činnost městské policie také na akcích, jako jsou například „Kdo si hraje, nezlobí“, Branný závod všestrannosti apod. A zaměřujeme se také na potírání podomního prodeje. Kromě toho zajišťujeme denní ranní dohled na přechodech a realizujeme projekt SOS telefonů pro seniory,“ uzavřel bilanci za rok 2017 Aleš Pilař.
Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí MěÚ Rožnov p. R.