Květiny padly za oběť vandalům
Květiny padly za oběť vandalům
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Jak jsme už informovali, Technické služby města Vsetína, které se starají o městskou zeleň, se potýkají se zloději, kteří kradou vysázené květiny, hlavně trvalky. Čerstvě se ke zlodějům přidali i vandalové.
   Ti sice rostliny, tentokrát letničky z ozdobných květináčů umístěných na mostech, během uplynulého víkendu pouze vytrhali a naházeli pod most.
   Krásným letničkovým záhonem na prostranství před městským úřadem se zase někdo prošel a květiny pošlapal.
   Práce lidí snažících se o to, abychom měli naše město krásnější, tak přichází vniveč.
Jiří Žůrek