Hořel seník s traktorem a vlekem. Zasahovalo 9 jednotek hasičů
Hořel seník s traktorem a vlekem. Zasahovalo 9 jednotek hasičů
foto: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Zlínský kraj – Devět jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů vyjíždělo v pátek ve tři čtvrtě na dvě odpoledne k požáru seníku v zemědělském družstvu ve Vlčnově.

Kromě seníku byl požárem zasažen i traktor s vlekem, který se nacházel uvnitř. Vzhledem k nutnosti povolání dalších jednotek byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Na místo se dostavil řídící důstojník územního odboru, který převzal velení. Hasební práce probíhaly v době největší intenzity požáru za pomocí šesti C proudů. Jeden proud sloužil k případnému ochlazování a tím i chránění sousedního objektu, kde byly ustájeny krávy. Ty byly následně z bezpečnostních důvodů a v součinnosti se zaměstnanci přesunuty do venkovních prostor. Pitný režim a strava pro hasiče byla zajištěna ve spolupráci se starostou a jednatelem společnosti. Na místo byl povolán i dron pro lepší přehled situace.

Pro hasební práce byla využívána voda z požární nádrže v areálu družstva a z hydrantové sítě.

Dle vyšetřovatele příčin vzniku požáru je odhad výše škody 1 000 000 Kč. Jako příčina byla určena techická závada na traktoru, který byl v době vzniku požáru uvnitř seníku. Na místě zasahovali i specialisté z Technického ústavu požární ochrany.

HZS ZK