Krásenská obora ve ValMezu se promění
Krásenská obora ve ValMezu se promění
Vizualizace foto: RV Atelier

Val. Meziříčí – Veřejnost a další hosté se v květnu seznámili se záměrem místní komise Krásno 2 a valašskomeziříčské radnice na novou podobu historické oblasti Obory v Krásně nad Bečvou. Dnešní hospodářský les se má proměnit v místo výletů, odpočinku a vzdělávání.

Krásenskou oboru, která dříve sloužila zámeckým pánům k chovu zvěře a lovu, dnes odděluje od zámku Kinských estakáda vybudovaná za minulého režimu. Postupem let se tak její původní účel vytratil a proměnila se v běžný les. „Přesto je stále oblíbeným cílem výletů občanů našeho města. To nám ostatně potvrdila i anketa, v níž bezmála 600 respondentů odpovídalo na otázky týkající se další podoby tohoto území. Protože se v drtivé většině shodli na odpočinkové funkci Krásenské obory, nechali jsme s podporou radnice zpracovat studii, která velmi citlivě oživuje tento krásný kout našeho města,“ řekl Vítězslav Venglář, předseda místní komise Krásno 2.

Cílem studie je proměnit stávající hospodářský les v rekreační lesopark, který se stane místem setkávání, výletů a odpočinku. „Vycházeli jsme z veřejného průzkumu a pracovali s přirozenými možnostmi lokality, jež nabízí neotřelé výhledy na Valašské Meziříčí. Hlavní myšlenkou a motivem konceptu je geometrický tvar krychle, která je jednoduchá, přehledná a vnáší do řešeného území řád a pocit bezpečí. Celý prostor navrhujeme zpřístupnit sítí stezek s páteřním okruhem dlouhým cirka jeden kilometr. Vzniknout by na něm měla celkem čtyři hlavní místa pro setkávání s odpočinkovým a edukativním přesahem. Důraz klademe zejména na vytvoření prostoru pro všechny generace s co nejméně bariérami. To reflektuje i podoba nové vyhlídky na město, která je spojena s hlavním okruhem jednoduše přístupnou lávkou,“ shrnul nejdůležitější body studie Radovan Vašíček z autorského týmu RV Atelier.

Představený záměr je však pouze prvním z mnoha kroků vedoucích ke zpřístupnění Krásenské obory návštěvníkům. „Nyní máme v ruce studii, která odpovídá požadavku občanů na další využití této cenné lokality. Navíc s ní můžeme na základě dalších podnětů ještě pracovat a postupně tak z Krásenské obory vytvořit místo, které se stane vyhledávaným cílem výletů,“ shrnula místostarostka Yvona Wojaczková s tím, že: „Aktuálně bude nejdůležitější připravit změnu užívání lesa a dotáhnout jednání s majiteli okolních pozemků. Samotný projekt pak bude nezbytné rozdělit do několika etap a tyto postupně realizovat.“ Na základě předložené studie totiž město kalkuluje s předběžnými náklady cirka 27 milionů Kč. „S ohledem na plánované využití Krásenské obory však věřím, že bychom mohli být úspěšní také v případě žádostí o dotace. Čeká nás ještě dlouhá cesta. Na jejím konci bychom ale měli vytvořit lesopark, který spolu s nedalekým areálem zámku Kinských a památným vrchem Helštýn vytvoří prostor pro setkávání rodin s dětmi, seniorů a všech milovníků přírody,“ uzavřela s úsměvem místostarostka Yvona Wojaczková.

Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí