Kraj opraví kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí
Kraj opraví kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí

Zlínský kraj – Investiční záměr, kterým dojde k odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, schválila Rada Zlínského kraje. Konkrétně zde budou opraveny střešní plášť a dřevěné konstrukce stropu a stěn, staticky budou zajištěny zděné stěny kostela, opraveny omítky poškozené vlhkostí a vyměněna elektroinstalace i hromosvodová soustava. „Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí patří pod Muzeum regionu Valašsko, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj. Kraj do této památky dlouhodobě neinvestoval, proto jsem rád, že bude jeho stávající nevyhovující stav vyřešen,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Střešní krytina kostela je z dřevěných šindelů, které jsou již na konci své životnosti. Netěsnostmi ve střešním plášti zatéká, čímž dochází k poškozování dřevěných nosných konstrukcí i ke statickým poruchám stěn. Rovněž stávající hliníkové silnoproudé rozvody ze sedmdesátých let minulého století neodpovídají aktuálním předpisům a normám. Investorem akce za 8 milionů korun bude Zlínský kraj. S opravami kostela by se mělo začít ještě letos na jaře, hotovo má být příští rok na podzim. V kostele je umístěna expozice architektonické, sepulkrální (náhrobníky, epitafy, náhrobky) a oltářní plastiky. Exponáty pocházejí z poloviny 16. až z počátku 20. století a souvisejí s místním prostředím, popřípadě s regionem v širším slova smyslu. Vedle sbírkových předmětů Muzea regionu Valašsko a rožnovského skanzenu jsou zde vystaveny také deponáty převzaté od města Valašského Meziříčí a od valašskomeziříčského a hošťálkovského římskokatolického farního úřadu.

                                                         Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje