Interiér vsetínského kulturáku fascinuje pražské odborníky z Národního muzea
Interiér vsetínského kulturáku fascinuje pražské odborníky z Národního muzea
foto: Architektura489

Vsetín –V průběhu letošního února navštívil budovu Domu kultury Vsetín Vít Pokorný z Národního muzea v Praze, a to v rámci projektu „Dokumentace současných divadelních budov“, aby vybaven kamerou, fotoaparátem a s doprovodem zaměstnance DK prošel všemi zákoutími této rozhlehlé budovy.
  Tento projekt si klade za cíl uchovat pro budoucí generace podobu míst, kde se v současnosti konají divadelní představení - exteriéru, interiéru, včetně míst, která nejsou běžně divákům přístupná.
Postupně pan Pokorný při své návštěvě nahlédl do sálů i chodbiček, žasl nad majestátností velkého sálu s původní oponou i nad příjemnou komorní atmosférou malého sálu. Se zvědavostí badatele nakoukl do šaten herců v přízemí, prozkoumal technické i administrativní místnosti, prostudoval si architektonické plány a výkresy stavby a před odjezdem několikrát obešel budovu domu kultury zvenku, aby si mohl pořídit záběry z různých úhlů pohledu.
   A jaký byl závěrečný „posudek“ pana Pokorného?
   Ten ve své zprávě uvedl: „Od otevření DK v roce 1992 nedošlo k zásadnějším úpravám, interiér budovy má však zajímavou estetickou hodnotu, vyzařující folklorního ducha valašského kraje. Exteriér DK potřebuje velkou opravu, ovšem je jasné, že k takovémuto kroku je nutné významné finanční zajištění a pevná politická podpora.“
   Dům kultury je společenským centrem Vsetína. Vít Pokorný zdokumentoval v České republice již přes 300 institucí tohoto druhu. „Mohu si tedy troufnout tvrdit, že poznám, kde jejich zaměstnanci pouze plní „pracovní náplň“ a kde se skutečně snaží vytvářet hodnotný obraz kulturní úrovně města. Ve Vsetíně určitě platí to druhé, avšak bez pozitivní reflexe od občanů města, pro které je kulturní program primárně určen, by to nešlo,“ dodal Pokorný.
Mgr. Klára Blažková, PR Manager Dům kultury Vsetín s r. o.