Hejtman vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Zlínský kraj - Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák vyhlásil v pátek 7. srpna 2015 „období nepříznivých klimatických podmínek“. Toto vyhlášení nabývá platnosti od 10. srpna 8:00 hodin a platí až do odvolání.
   Z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlásil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák pro celé území Zlínského kraje období nepříznivých klimatických podmínek. Pro toto období platí:
a) zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek na volném prostranství,
b) zákaz jízdy parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
c) povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,
d) zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo podobných efektů při kterých se používá otevřený plamen,
e) osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních prostorech bez použití otevřeného ohně.
                            Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí města, MěÚ Rožnov p. R.