Správu pohřebiště převezmou Technické služby města Valašské Meziříčí
Správu pohřebiště převezmou Technické služby města Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí - Od května se novým správcem valašskomeziříčského městského pohřebiště stane společnost Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace (dále jen TSVM p. o.). Odborné služby v oblasti pohřebnictví budou nadále zajišťovat certifikované společnosti.
   „Stávající správce pohřebiště Václav Graf nám podal k poslednímu dubnu výpověď ze smlouvy o správě pohřebiště. Mezi důvody mimo jiné uvedl organizační a personální změny či náklady spojené s touto činností,“ přiblížila místostarostka Zdislava Odstrčilová s tím, že představitelé města hledali nejvhodnější řešení vzniklé situace. „Na základě zkušeností z okolních měst a vyhodnocení situace jsme se rozhodli, že správu pohřebiště převezme od 1. května městská společnost Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Náklady na osmiměsíční provoz jsou vyčísleny na cirka 1,7 milionu korun, včetně částky nezbytné na odkup stávajícího a nákup nového vybavení,“ uvedla místostarostka Odstrčilová.
   Zmíněnou variantu podpořili také valašskomeziříčští zastupitelé, kteří zároveň Václavu Grafovi poděkovali za dosavadní práci. „Věříme, že občané uvedenou změnu ani nezaznamenají. Naše činnost bude spojena pouze se správou pohřebiště včetně smuteční síně. Všechny služby související s pohřebnictvím, jako pohřbívání či zajištění smuteční obřadů, budou nadále realizovat soukromé firmy z oblasti pohřebnictví, které mají pro tuto činnost potřebné certifikáty a splňují další zákonné náležitosti,“ vysvětlil Milan Bitto, ředitel TSVM p. o.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí