Firemní a reklamní zařízení v městské památkové zóně podle pravidel
Firemní a reklamní zařízení v městské památkové zóně podle pravidel

Val. Meziříčí - Zastupitelé na lednovém zasedání schválili aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Valašské Meziříčí pro období 2019 – 2024. Téměř šedesáti stránkový dokument nově zahrnuje i regulaci vzhledu reklamních zařízení a restauračních zahrádek v městské památkové zóně.
   Každý návrh firemního označení nebo reklamního a informačního zařízení je posuzován podle několik kritérií. „V dokumentu Program regenerace městské památkové zóny Valašské Meziříčí se nově nacházejí pravidla a doporučení, která platí pro vzhled vývěsných štítů, bannerů, reklamních stojanů, vitrín, nabídkových tabulí, polepů oken a dveří, obrazovek a projektorů a dalších reklamních zařízení, která jsou umisťována v městské památkové zóně, zejména na náměstí a v přilehlých ulicích,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Stanislava Šnajdrová.
   I podoba předzahrádek se bude nově řídit několika pravidly týkajících se umístění, ohrazení, zastínění a vybavení. „S majiteli zahrádek jsme se v loňském roce sešli a vše prodiskutovali,“ řekla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO) a dodala: „Cílem aktualizace programu regenerace je zlepšení vzhledu historického jádra města a městské památkové zóny.“
   Městská památková zóna Valašské Meziříčí byla vyhlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR čís. 476/92 Sb. ze dne 10. října 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
   Dokument v celém znění bude v nejbližších dnech k dispozici na webových stránkách města.
Ing. Vendula Králová, MěÚ Valašské Meziříčí