Dřevohrátky na Žerotínce děti baví
Dřevohrátky na Žerotínce děti baví
Vůně dřeva i první zatlučený hřebík jsou zážitky, které k Dřevohrátkám na Základní škole Žerotínova patří. foto: archiv školy

Val. Meziříčí (lin) Poprvé zatlouct hřebík, osmirkovat dřevo, zvládnout vlastní výrobek. To jsou zážitky, které získávají už třetím rokem na Základní škole Žerotínova žáci prvního stupně díky Dřevohrátkám. Spolupráce Žerotínky s místní Střední odbornou školou stavební přináší dětem jedinečné řemeslné zážitky. Hravé tvoření s vůní dřeva, to jsou cenné prožitky, které žáci jen tak jinde nezískají.
   Zapojení školní družiny Základní školy Žerotínova do práce se dřevem je podle organizátorky setkání Zuzany Pernické pro děti několikrát do roka neopakovatelným zážitkem. „Pan mistr Václav Čep si pro děti připraví společně s vybranými učni jednoduchý a hravý výrobní postup, během kterého společně zvládnou malý výrobek, který si odnesou domů. Může to být například stojánek,“ vysvětlila Zuzana Pernická. Velmi si chválí spolupráci s dospívajícími učni, kteří malé děti při práci vedou. „Rozvíjí to jejich empatii k dětem i schopnost předávat řemeslo dalším generacím. Naše děti si zase užijí práci pod mužským vedením, kterého je v základním školství nedostatek,“ upozornila Zuzana Pernická. V tradici Dřevohrátek chce škola pokračovat. Spolupráci s odbornou školou navázala Žerotínka i na druhém stupni, kde si například starší spolužáci v rámci sdílených dílen mohou vyzkoušet práci malíře a dekoratéra pod vedením mistra odborného výcviku valašskomeziříčské Střední odborné školy stavební.