Divadelní sál v Lidovém domě „prokoukne“
Divadelní sál v Lidovém domě „prokoukne“

Vsetín - Důstojné divadelní prostory s novými jevištními technologiemi, či pohodlnými sedadly pro návštěvníky přinese rozsáhlá rekonstrukce Lidového domu, který dlouhá léta chátral. V současné době se intenzivně pracuje také na snížení energetické náročnosti budovy a již zmíněné modernizaci divadelních prostor. V poslední fázi rekonstrukce je naplánována stavba přilehlého parkoviště.
   Zatím bylo zrekonstruováno 60 % všech střech a postaveno lešení kolem celé budovy, které umožní následné zateplení objektu a obnovu fasády, k čemuž dojde po kompletní výměně oken, kterých byla prozatím nahrazena přibližně pětina. „Práce vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy přijdou město Vsetín na 17,8 milionu korun včetně DPH, přičemž počítáme také se zhruba tří milionovou dotací ze Státního fondu životního prostředí,“ uvedl starosta Jiří Růžička.
   Pracuje se také na výměně jevištní technologie. Doposud byl nahrazen nosný rošt a ve výrobě jsou kladky jevištních tahů, které budou společně s oponou instalovány do konce dubna. Divadelní sál se dočká i nových sedadel, koberce či skleněného zábradlí v prostoru balkónu.
   V Lidovém domě se rovněž počítá s opravou elektroinstalace, výměnou osvětlení a s novými malbami a nátěry. Tyto práce by měly být ukončeny na přelomu dubna a května. Dojde také k opravám sociálních zařízení. Veškeré úpravy v interiéru si vyžádají investici ve výši přibližně 10 milionů korun.
   Po dokončení prací v interiéru, bude následovat výstavba nového parkoviště v přilehlém prostoru vedle Lidového domu, které nabídne 14 parkovacích míst včetně jednoho místa pro invalidy. Součástí této stavby bude také instalace veřejného osvětlení a oplocení. „Z nového parkoviště je naplánován bezbariérový přístup do divadelního sálu, k němuž je v současné době připravována projektová dokumentace. Díky tomuto řešení budou představení v rekonstruovaném divadle dostupnější i pro naše hendikepované spoluobčany,“ doplnil starosta Růžička.
Ing. Marek Mikuš, MěÚ Vsetín