Díky koupi digitální lupy bude chlapec moci využít zbytky zraku
Díky koupi digitální lupy bude chlapec moci využít zbytky zraku
Lupa. foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Radní města Vsetína schválili přijetí finančního daru Nadace profesora Vejdovského pro základní školu Rokytnice. Peníze jsou určeny na pořízení přenosné digitální lupy - Humanware Explore 8, která je určena pro žáka se zbytky zraku.
   „Jedná se o dar ve výši 13 390 korun, z čehož 10 500 korun škole darovala firma DM Life, kde je společníkem Dominik Hašek, 2 890 korun poskytli běžci akce Oslavme život během, vysvětlil místostarosta Tomáš Pifka.
   Žák třetí třídy dosud využíval jen stolní digitální lupu, která je velká jako počítač. Nedal se proto přenášet. Takže chlapec, když děti pracovaly na koberci, musel zůstávat v lavici. Z některých činností byl kvůli zrakové vadě z některých činností vyčleňovaný.
   „S přenosnou lupou, která vypadá jako tablet, ale může jít kamkoli. Navíc od čtvrté třídy, kdy se budou žáci stěhovat z učebny do učebny, bude pro něj mobilní přístroj nezbytností,“ řekl ředitel základní školy Rokytnice Hynek Hromada.
   Škole se podařilo získat peníze nejen od Nadace profesora Vejdovského, na nákup přístroje za 19 tisíc 990 korun přispěl také Zlínský kraj.
Alexandra Buršíková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín