Diakonie otevřela ve Vsetíně Domov Harmonie

Vsetín (ak) Nově zrekonstruovaný domov pro seniory na vsetínském sídlišti Ohrada slavnostně otevřela v pondělí 24. srpna Diakonie Vsetín. Při této příležitosti se sešla řada významných hostů a více jak dvě stovky návštěvníků, kteří měli možnost si nově zrekonstruovaný objekt prohlédnout. Klienti Diakonie začnou v Domově Harmonie bydlet od září. Rekonstrukce je součástí projektu Domov Harmonie financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a stavební náklady dosáhly téměř 35 milionů korun.
   „Během rekonstrukce domova jsme vynaložili velké úsilí, na jehož konci stojí pěkný a funkční domov pro seniory. Jako výraz zásadních změn, které projekt přinesl, jsme se rozhodli jej pojmenovat Domov Harmonie,“ řekl všem zúčastněným v úvodu ředitel Diakonie Dan Žárský a doplnil: „A změn je opravdu mnoho. Mezi ty stavební patří nástavba dalšího patra budovy a tím i rozšíření kapacity o deset lůžek, celková kapacita je tedy čtyřicet šest lůžek. Dále zde máme dvanáct nově vybudovaných pokojů a sedmnáct pokojů jsme zmodernizovali. Je zde vybudován také nový výtah, který klientům zajistí úplnou bezbariérovost.“
   Díky změně dispozičního uspořádání vznikla v 1. nadzemním patře menší společenská místnost, která svým charakterem připomíná kavárnu. „Věříme, že se tato místnost stane oblíbeným místem pro klienty domova a jejich rodiny, ale i pro seniory ze sídliště Ohrada. Příchozím zde nabídneme možnost posezení a občerstvení, odborné informace či bezplatné využití internetu,“ doplnila Jitka Adámková, vedoucí Domova Harmonie. Součástí „kavárny“ bude i stálá expozice z historie bývalé sklárny na Ohradě.
   Při představování rekonstrukceZměny se ovšem netýkají pouze stavebních úprav. Diakonie Vsetín zavádí i nové metody práce se seniory. Patří mezi ně bazální stimulace, tedy metoda, která mimo jiné využívá kladného účinku lidského dotyku nebo taneční a reminiscenční terapie, čili práce se vzpomínkami. „Naše úsilí bude zaměřeno na to, aby se senioři domova co nejvíce zapojili do dění v sídlišti a nalezli nové přátelské vztahy“, dodala Jitka Adámková. Senioři Domova Harmonie již byli pozváni k návštěvám mateřských a základních škol, aby se podělili o své životní příběhy nebo předčítali dětem pohádky.
   „Při prohlídce zrekonstruovaného domova jsem pochopila, proč projekt nese název Domov Harmonie. Podařilo se zde skloubit věci praktické, funkční a inovátorské do společné harmonie tak, aby celý objekt domova vyhovoval po všech stránkách jeho klientům,“ nešetřila slovy chvály místostarostka města Vsetína Simona Hlaváčová a dodala: „Jsme rádi, že město Vsetín má v Diakonii silného partnera, který dokáže vytvořit živou komunitu, dokáže myslet do budoucna, nebojí se dělat věci inovátorsky, inspiruje se v zahraničí a to vše ještě dokáže skloubit a vytvořit tak společnou harmonii.“
   Slavnostní odpoledne zpříjemnila i cimbálová muzika Jasénka, která provázela návštěvníky neformální částí programu. Hosté tak v rámci komentované prohlídky mohli nahlédnout do zrekonstruované kuchyně, do společenských prostor na každém patře budovy i do jednotlivých pokojů. Návštěvníci si prohlédli i speciální vanu pro nepohyblivé seniory, kterou Diakonie Vsetín pořídila díky velkorysému daru vsetínské firmy Austin Detonator s.r.o.
   Diakonie Vsetín (2004 – 2015) je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 10 letou tradicí. Zajišťuje komplexní služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na pomoc druhých. Rovněž nabízí pomoc lidem v obtížné životní situaci – ať už se týká dospívajících či rodin s dětmi, kteří jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci a nedokážou ji sami řešit. Diakonie Vsetín zaměstnává šedesát stálých zaměstnanců, poskytuje podporu přibližně 300 uživatelům ročně.
                                                                                    Mgr. Adéla Kousalová