Denní stacionář Dobromysl nabízí volné kapacity
Denní stacionář Dobromysl nabízí volné kapacity
foto: Diakonie ČCE

Val. Meziříčí – Diakonii Valašské Meziříčí poskytuje ucelený komplex zdravotních a sociálních služeb. Poskytuje péči seniorům, lidem se zdravotním postižením, nemocným a umírajícím, pomáháme pečujícím zvládat náročnou péči o jejich blízké.
   V současné době nabízí volné kapacity v Denním stacionáři DOBROMYSL, kde mohou senioři v podnětném a bezpečném prostředí strávit příjemný den ve společnosti svých vrstevníků.
   V době, kdy jejich blízcí pracují, nemusí být doma sami. V průběhu dne se mohou zapojit do různých aktivit, které jsou přizpůsobovány jejich individuálním potřebám. Nabízeno je např. kondiční cvičení, trénování paměti, tvoření, hudební aktivity, setkání s duchovním. Personál seniorům pomáhá také při péči o sebe i např. při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
   Denní stacionář DOBROMYSL poskytuje denní pobyt seniorům, lidem od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka nebo trpí poruchami paměti. Služba je poskytována v bezbariérově dostupných prostorech v Domě sociálních služeb (Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí) v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin. Lze zajistit dovoz i odvoz. Během dne jsou pro klienty zajištěny svačiny, obědy a pitný režim.
  Bližší informace získáte na: tel.: 737 391 341, e-mail: stacionar@diakonievm.cz
   Služby Diakonie Valašské Meziříčí pomáhají bezpečně. Péče je poskytována za dodržení všech hygienických opatření s použitím potřebných ochranných pomůcek. Pracovníci poskytující přímou péči jsou proti onemocnění COVID-19 očkováni nebo jsou pravidelně testování.
Mgr. Zuzana Venturová, fundraiser, referent PR