Další únik na Bečvě. Do ValMezu opět přijel ministr Brabec
Další únik na Bečvě. Do ValMezu opět přijel ministr Brabec
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí - Ve středu 2. prosince došlo opět k úniku neznámé látky do řeky Bečvy z výustě pod juřinským mostem, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm. Do Valašského Meziříčí odpoledne přijel také ministr životního prostředí Richard Brabec. Se starostou Robertem Stržínkem, zástupci Zlínského kraje a Českého rybářského svazu jednali o možnostech, jak zabránit neustálým únikům nebezpečných látek z uvedené výusti.
   Na místě vyústění rožnovského kanálu ve středu 2. prosince opět zasahovaly dotčené orgány včetně Hasičského záchranného sboru a Policie ČR, a provedly zde také odběr vzorků. „Situace je naprosto šílená. Není možné, aby se tyto události neustále opakovaly. Intenzivně hledáme cestu, jak jim zabránit. Zároveň se však ukazuje, že uzavření inkriminovaného kanálu nebude z pohledu zákonů tak jednoduché,“ reagoval hned po oznámení události valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek.
   Na radnici se pak znovu sešel s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, ale také náměstkyní hejtmana Zlínského kraje pro oblast životního prostředí Hanou Ančincovou a Jednatelem Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Rostislavem Trybučkem. „Od 20. září máme potvrzené tři úniky škodlivých látek v nadlimitních koncentracích do Bečvy z areálu Tesly Rožnov – kyanidy, nikl a dusitany. První případ otravy Bečvy kyanidem vyšetřuje nadále Policie České republiky, která již dříve oznámila, že do 20. prosince by měla mít k případu hotovy znalecké posudky. V souvislosti s otravou Bečvy kyanidy také Česká inspekce životního prostředí do dnešního dne (středa 2. prosince) provedla 30 šetření a zahájila 15 kontrol v různých firmách, včetně těch v areálu Tesla Rožnov a včetně společnosti DEZA,“ uvedl ministr Brabec a pokračoval: „Na jednání se zástupci odboru životního prostředí krajského úřadu Zlínského kraje a náměstkyní zlínského hejtmana Hanou Ančincovou jsme se dohodli, že využijí maximálně svých zákonných možností, aby v hospodaření s odpadní vodou z areálu Tesla Rožnov zjednali co nejrychlejší a nejúčinnější nápravu. Aktuálně mají s provozovatelem výusti otevřená dvě správní řízení, která se vztahují k provozování výusti a vypouštění odpadních vod z areálu. Shodli jsme se, že je to v tuto chvíli nejrychlejší cesta, jak dostat areál do zákonných limitů.“
   Starosta Stržínek pak navázal: „Věřím, že policie detailně prošetří všechny potenciální znečišťovatele. V pátek 27. listopadu nás její zástupci ujistili, že žádnou z těchto společností z vyšetřování nevyloučili. Nyní je třeba, aby odbor životního prostředí krajského úřadu Zlínského kraje využil všechny zákonné možnosti k zamezení dalším únikům z výusti bývalé Tesly Rožnov. S tím souvisí i vydání nového povolení pro nakládání a vypouštění odpadních vod z toho areálu, které má aktuálně krajský úřad na stole.“ Podle náměstkyně hejtmana Hany Ančincové se Krajský úřad Zlínského kraje celou záležitostí detailně zabývá. „Za krajský úřad mohu veřejnost ubezpečit, že uděláme vše, by se tyto úniky nebezpečných látek neopakovaly. Náš odbor životního prostředí provede v nejbližších dnech kontroly ve vybraných společnostech,“ ujistila Ančincová.
   Jednatel Českého rybářského svazu, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Rostislav Trybuček přítomné seznámil s aktuálními zjištěními a chystanými opatřeními. „Ve středu 2. prosince byly u výpusti nalezeny čtyři kusy uhynulých ryb. Dle stádia jejich rozkladu mohlo k úhynu dojít odhadem před třemi dny. Voda, která z kanálu vytékala, se nejvíc podobala běžné splaškové, ale obsah látek ukáží rozbory,“ přiblížil Trybuček a pokračoval: „Musím také říci, že Bečva rozhodně není a ani nebyla mrtvou řekou. Již zaznamenáváme výskyt různých věkových kategorií a druhů ryb. Určitě dochází k migracím a obsazování vytrávených teritorií z lokalit nezasažených, vyšších. To se jistě prokáže ichtyologickými průzkumy, které probíhají a budou probíhat i v roce 2021. Do konce roku bude ale na Bečvě až po soutok s Moravou platit úplný zákaz rybolovu. Od 1. ledna 2021 do odvolání pak režim Chyť a pusť. Zároveň chceme ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi provést rozbory rybí svaloviny na přítomnost těžkých kovů, mezi jinými i niklu, které se mohou v mase ukládat postupně celé roky.“
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí