ČHMÚ: Pozor na zhoršené rozptylové podmínky
ČHMÚ: Pozor na zhoršené rozptylové podmínky
Mapa ovzduší. foto: Český hydrometeorologický ústav

Zlínský kraj - Český hydrometeorologický ústav vydal pro Zlínský kraj v sobotu 10. února až do odvolání upozornění na vysokou koncentraci prachu. Aktuální stav v našem kraji naleznete na http://portal.chmi.cz/ v záložce Ovzduší
   Ministerstvo životního prostředí doporučuje maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.
Adéla Kousalová