Cenu starosty města obdržel Jaromír Šrunc, zakladatel souboru Radhošť
Cenu starosty města obdržel Jaromír Šrunc, zakladatel souboru Radhošť

Rožnov - Cenu starosty města Rožnova pod Radhoštěm obdržel tanečník, zpěvák, muzikant, scénárista a režisér Jaromír Štrunc. Ocenění, které posvětila v květnu Rada města Rožnov, obdržel Jaromír Štrunc z rukou starosty Radima Holiše na zahájení Rožnovských slavností ve Valašském muzeu v přírodě ve čtvrtek 4. července.
   Jaromír Štrunc (narozen 7. března 1932) celý svůj život zasvětil nejen uchování valašských tradic, kultury, písní, tanců, lidové slovesnosti, zvykosloví, ale především jejich šíření na desítkách folklorních festivalů na Valašsku i daleko za hranicemi regionu. V roce 1948 byl Jaromír Štrunc se svým bratrem Vladimírem u zrodu Valašského krúžku, který vznikl při muzejním a národopisném spolku v Rožnově, který byl později přejmenován na Soubor písní a tanců Radhošť. Oba bratři zasvětili celý svůj život práci pro soubor, který patří již 70 let k rodinnému stříbru města Rožnov. Stali se inspirací a vzorem pro mnoho dalších mladých folkloristů, muzikantů, zpěváků a tanečníků. Dokázali v Rožnově udržet zájem o práci ve folklorních souborech a byli pro všechny vzorem. Díky tomu mohly na jejich práci navázat další generace folkloristů.
   „Jsem moc rád a poctěn, že mohu cenu starosty předat právě panu Štruncovi. V oblasti lidové kultury, tradice, národopisu je pan Štrunc respektovanou osobností evropského formátu, která na domácí půdě, ale i v zahraničí šíří dobré jméno města. Svou pedagogickou činností dlouhá léta působil na studenty a mládež celkově. Také se výrazně podílel na rozvoji festivalové tradice Valašského muzea v přírodě, které je nedílnou součástí Rožnova. Rád bych mu touto cestou poděkoval za práci, kterou vykonal na poli kultury, při rozvoji folkloru, národopisu i hudby a při šíření dobrého jména Rožnova nejen v České republice, ale také ve světě,“ uvedl starosta města Radim Holiš.
   Jaromír Štrunc, tanečník, zpěvák, muzikant, scénárista a režisér. Vystudoval učitelský ústav ve Valašském Meziříčí a při zaměstnání pak v Olomouci fakultu pedagogickou a přírodovědnou. Od 18 let působil na venkovských školách v okolí Rožnova a později více než 30 let jako středoškolský profesor. V roce 1948 byl u založení Valašského krúžku, který vznikl při muzejním a národopisném spolku v Rožnově, který byl později přejmenován na Soubor písní a tanců Radhošť. Společně s Evou Koláčkovou-Štikovou byli i prvními sólisty souboru. Jeho píseň „Na Radhošťu sa svítá“, kterou zazpíval 23. června 1948 v pořadu ostravského rozhlasu natočeném v hospodě u Bittnerů, se stala jedním ze symbolů souboru Radhošť. Jaromír Štrunc byl také u zrodu první rožnovské cimbálové muziky v roce 1948, v muzice pak působil téměř 60 let jako primáš. Dlouhá léta byl spolupracovníkem Valašského muzea v přírodě, autorem mnoha scénářů, režisérem řady programů Valašského roku a Rožnovských slavností. Ještě v roce 2016 stál před cimbálovou muzikou a svým nezaměnitelným způsobem hrál a dělal zábavu. Dnes je Jaromír Štrunc posledním žijícím z těch, kteří v roce 1948 stáli u kolébky souboru Radhošť, který městu Rožnov pod Radhoštěm již 70 let dělá tu nejlepší reklamu a úspěšně reprezentuje Rožnov a potažmo i celé Valašsko doma i ve světě.
Marek Havran, MěÚ Rožnov p. R.