Aktuálně k uzávěrám v centru Vsetína
Aktuálně k uzávěrám v centru Vsetína
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - V centru Vsetína dochází v posledních dnech k rozsáhlým stavebním pracím souvisejícím s rekonstrukcí inženýrských sítí a přípravami na rekonstrukci nádraží Českých drah. Vyžádaly si řadu dopravních omezení, která potrvají několik týdnů, resp. měsíců. Vzhledem k rozsáhlosti prováděných prací může dojít k časovým posunům uzávěr dotčených komunikací.
   Podle posledních informací uzávěrky komunikací probíhají, resp. jsou naplánovány v následujících termínech, které však ještě mohou dle aktuální situace doznat drobných změn.
Nádražní ulice
Termín částečné uzavírky je do 15. června. Během prací dochází k rozšíření vozovky a přesunutí chodníku blíže ke kolejišti v úseku od objektu bývalé knihovny po křižovatku s Žerotínovou ulicí (restaurace Na Špici). Nádražní ulice je po dobu prací zjednosměrněna ve směru od bývalé knihovny k nádraží. Chodci, kteří jdou na nádraží nebo k nemocnici, mají po dobu uzávěry umožněn oplocený průchod podél ulice - vpravo. Pokud jdou ze strany od Smetanovy ulice, musí obejít obchodní galerii až ke „věžáku“.
Tuto akci provádí Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Smetanova ulice, Svárov, Václavkova ulice
V ulicích Svárov a Václavkova probíhá oprava kanalizace a vodovodu, která si v období od 30. dubna do 24. května vynutila úplné uzavření Smetanovy ulice, a to v úseku mezi kříženími s ulicemi Svárov a Václavkova. Po dobu uzavření Smetanovy ulice vede objízdná trasa po ulicích Žerotínova, Tyršova a Na Hlásence. Od 8. do 24. května bude otevřena křižovatka u Besedního domu a bude umožněn obousměrný průjezd ulicí Svárov. Následně pak budou uzavřeny ulice Svárov a Václavkova, a to od 27. května do 23. června.
Tyto dvě akce realizuje společnost Vodovody a kanalizace Vsetín.
Žerotínova ulice
Do 20. května je Žerotínova ulice v úseku od restaurace Na Špici po křížení se Smetanovou ulicí uzavřena z důvodu dokončovacích prací na povrchu komunikace. Investorem této akce je město Vsetín.
„Po dobu uzávěrek žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnost při projíždění centrem města, kde bude hustší provoz. Dbejte, prosím, na dodržování přenosného dopravního značení,“ požádal motoristy starosta Jiří Růžička s tím, že město Vsetín se snaží o koordinaci všech prací tak, aby docházelo k minimalizaci doby uzávěrek.
   Souběh zmíněných stavebních prací je nutný pro to, aby v červenci mohlo dojít k zahájení prací na stavbě okružní křižovatky u Skláře na ulici Generála Klapálka na Ohradě. O omezení a organizaci dopravy v této části města budeme včas informovat.
Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín