Miroslava Kalouska nechtějí ani v pekle. Českých politiků tam už prý je jako blech
Miroslava Kalouska nechtějí ani v pekle. Českých politiků tam už prý je jako blech

Exlidovec Miroslav Kalousek, z Boží vůle český politik a ministr financí, zaklepe jednoho dne na Nebeskou bránu. Otevírá mu Svatý Petr.

„Tak jsem tady, Svatý Petře, už se nemůžu dočkat, až vám v Nebi zavedu penzijní reformu, zmrazím platy i s důchody a seškrtám rozpočet. Když mi ale dohodíš nějaká výběrová řízení na kvéry, něco kápne i pro Tebe, na to já jsem kabrňák!“ spustí místo pozdravu neomaleně Kalousek.

„Zdravím Tě Miroslave. Musím si tě nejprve trochu prolustrovat, abych věděl, jak s tebou naložit,“ říká sv. Petr. Mezitím se už slétají andělé zpravodajci a šeptají Petrovi do ucha všechny Kalouskovy pozemské špatné i dobré skutky. Držitel klíčů od Nebeské brány jen kroutí nevěřícně hlavou a krabatí čelo. Po chvíli praví: „Ty jsi, Miroslave, převeliký hříšník, víš ty, že takoví lotrasové do Nebe nemohou vstoupit? Vždyť ty jsi obtížen tolika špatnými skutky, že bys nám strhnul naši nebeskou váhu. Tady slyším, žes připravil český stát skoro o třicet miliard korun, zdražil jsi lidem potraviny i benzín a ještě jsi jim pořád zvyšoval DPH!“ říká sv. Petr.

Kalousek divoce zakoulí očima. „Ti andělé jsou ale práskači, musím pak zatelefonovat jejich nadřízenému a všechny je nechám vyhodit!“ pomyslí si Kalousek, nahlas ale říká: „Jsou to všechno překroucené pomluvy a vykonstruované lži. Musel jsem šetřit, aby se lidi měli dobře.“

„No, dobře ses měl hlavně ty, Miroslave, když sis dokázal na armádních zakázkách nahrabat takových peněz. Teď mi právě připomněli, žes koupil padáky, co se neotvíraly, a nějací chudáci vojáci šli po seskoku přímo k nám do Nebe,“ mračí se sv. Petr.

„Padáky se sice neotvíraly, což ale mělo svůj ekonomický rozměr, protože se neamortizovaly a po doskoku se nemusely znovu složitě balit,“ zdůvodňuje pragmaticky nákup vadných padáků Kalousek.

„A co ta modernizace tanků, zakázka na štábní informační systém, nákup pozemku kasáren a předražená letadla, kde jsi prošustroval celé miliardy?!“ hřímá sv. Petr.

„Ale vždyť já byl jen nepatrný a bezvýznamný náměstek na ministerstvu obrany. A navíc mě soudy ve všech kauzách očistily a orgány činné v trestním řízení vždy věc odložily s tím, že se skutek nestal," brání se politik.

„Jenže my tady nahoře moc dobře víme, jak to bylo doopravdy. Mafiánské praktiky, justice prorostlá s politikou, politikaření, korupce, úplatní soudci a státní zástupci, vyhrožování policajtům, nadávání oponentům atd. atd. Nemám čas tady vyjmenovávat všechny tvoje poklesky, to bychom tady mohli stát do soudného dne. Máš něco na svou obhajobu, vykonal jsi vůbec v životě nějaký dobrý skutek?“ ptá se už naštvaně strážce Nebeské brány.

„Samozřejmě, těch mám spoustu. Vedle vzpomínaného úsporného režimu, který jsem lidem naordinoval jako ministr financí, bych rád připomněl, že jsem řadu let působil v KDU-ČSL a dělal jsem lidovcům dokonce i předsedu. A jako správný katolík jsem se často vroucně modlil. Ne jako ten měkota Nečas, který se furt jen modlil, aby mu nepadla vláda, aby ho nebuzeroval Klaus a kmotři, aby ho nevydírali Véčkaři a Peake, a aby mu pořád nevyhrožovali další političtí exoti včetně mě. To já se modlil přísně vědecky a v zájmu lidu, třeba: Hospodine, nedopusť, aby nastal nekontrolovatelný růst inflace, neboť to by spořivým občanům, a hlavně mě, zcela znehodnotilo těžce vydřené peníze! A to by bylo, vzhledem k rizikům, která jsem musel podstoupit, pěkně v prdeli!“ připomíná exministr financí své dobré skutky.

„My tady v Nebi mluvíme slušně, Miroslave,“ umravňuje Kalouska sv. Petr a vrací se zpět k tématu. „Vidím, že modlitbám ses skutečně oddával často, jenže jen proto, aby tě nezabásli. Mám tu jejich seznam, tak jen namátkou … Bože, dej, ať mě Parkanová nenapráská s letadly Casa, nebo Hospodine, nedopusť, aby mě zavřeli, a nebo tady... Ježíši, ať mi ten miliardový kšeft vyjde, či Svatá Marie, Matko Boží, ať mě poslanecká imunita ochraňuje před kriminálem až do smrti... Říká ti vůbec něco přikázání Desatera NEPOKRADEŠ!? Vždyť ty jsi toho nakradl víc než v křižáci na všech svých výpravách v Palestině dohromady!“ zlobí se už doopravdy nebeský vrátný.

„Ale vždyť jsme kradli úplně všichni napříč politickým spektrem. Třeba socani Gross, Palas, Rath nebo Paroubek, kolegové Čunek a Parkanová, a co teprve ódéesáci, ti byli zkorumpovaní skoro všichni!“ žaluje Kalousek.

„Taky už jsou všichni v pekle a ty pofičíš za nimi,“ vyslovuje ortel sv. Petr a už volá na druhou stranu na Dommiela, strážce bran pekelných. „Dommieli, posílám ti arcipodvodníka a veleškůdce Miroslava Kalouska, uvrhni ho k těm zkorumpovaným českým politikům do sedmé etáže!“

„Tak to ne, Svatý Petře. Víš, že ti vždycky vyjdu vstříc, ale Kalousek už je moc, mám svou zodpovědnost vůči nadřízeným,“ odmítá padlý anděl Dommiel vzít Nečasova elitního ekonoma do pekla. „Než jsi mi tady začal posílat ty české politiky, měli jsme tu poklidnou sekci na sedmém patře určenou běžným zlodějům, obyčejným korupčníkům a umírněným defraudantům z celého pozemského světa. Jenže co je tam ta česká politická sebranka, jde to všechno z kopce. Klaus privatizuje kotle, kmotři z ODS kšeftují s uhlím a Bém s Grossem pravidelně vykrádají sklad s vidlemi a lopatami, aby je mohli prodávat dál. Kdybych k nim přidělil ještě Kalouska, nezbyla by na patře už ani ta síra,“ lamentuje démon Dommiel.

Apoštol Petr je uznalý muž, který ví, čeho všeho je český politik schopen. Konečně i peklo má své zákony.

„Dobrá, co tedy navrhuješ, Dommieli?“

„Naši šéfové se to ale, Svatý Petře, nesmí dozvědět,“ šeptá spiklenecky pekelný vrátný. „Uklidíme Kalouska na dvě stě let do Očistce a pak jim ho v rámci reinkarnačního programu šoupneme zpátky na Svět!“