Zlínská UTB se chce stát Evropskou univerzitou
Zlínská UTB se chce stát Evropskou univerzitou
foto: UTB

Zlínský kraj – Na severu Finsko, na jihu Itálie, na východě Rumunsko, na západě třeba Španělsko… To jsou jen některé ze zemí, s jejichž univerzitami chce v příštích letech mnohem intenzivněji spolupracovat zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB). Zapojila se totiž do přípravy projektu v iniciativě nazvané Evropské univerzity.
   „Cílem této iniciativy je posílit a strukturovat spolupráci mezi vysokými školami po celé EU, rozvíjet novou generaci Evropanů, kteří jsou schopni pracovat v různých evropských a světových kulturních prostředích, v různých jazycích a napříč hranicemi, odvětvími a akademickými obory, a vytvořit tak ‚evropské univerzity budoucnosti‘,“ představil rektor UTB Vladimír Sedlařík.
  Projekt, do nějž se chce zapojit UTB, koordinuje univerzita v portugalském Algarve a má sdružit sedm vysokých škol z různých geografických oblastí Evropy (ČR, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Německo a Finsko) a je součástí snah o vytvoření evropského prostoru vzdělávání formou zřízení sítě evropských univerzit v EU. „Jejich cílem bude propagovat posílení evropské identity, podporovat excelenci a zvyšovat konkurenceschopnost evropských vysokoškolských institucí,“ vysvětlil Sedlařík, který se v lednu tohoto roku zúčastnil oficiálního jednání k projektu v Portugalsku.
   O tom, že uspět v projektu není jednoduché, svědčí fakt, že v první výzvě byla vybrána jen zhruba třetina přihlášených konsorcií. Výsledky druhé výzvy, do které se zapojila UTB, budou známé zhruba v červenci letošního roku.
Irena Frolová, Zlin.cz