Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo hospodaření za rok 2018
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo hospodaření za rok 2018

Zlínský kraj – V pátek 21. června schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání Závěrečný účet a účetní závěrku Zlínského kraje za rok 2018.
   Příjmy Zlínského kraje dosáhly v loňském roce ve skutečnosti 12,305 miliardy korun a výdaje 12,080 miliardy korun. Celkové příjmy Zlínského kraje meziročně vzrostly o 10,28 %. Kladný rozdíl ve výši 225 milionů korun pokryl plánované splátky úvěrů z předchozích let a pokryje nerealizované výdaje roku 2018 přesunuté do dalších let. K nárůstu příjmů i výdajů došlo zejména v důsledku zapojení transferů do rozpočtu ZK. Jednalo se o přijaté dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje ve vzdělávání, dotace pro poskytovatele sociálních služeb, dotace pro dopravce zajišťujícího železniční osobní dopravu a investiční dotace určené pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. tříd.
   „Příjmy byly navýšeny, mimo jiné, také v oblasti sdílených daní, a to v návaznosti na pozitivní vývoj ekonomiky ČR. Kladného výsledku finančního hospodaření jsme tedy dosáhli nejen díky vyššímu plnění zejména daňových příjmů, ale také díky úsporám ve výdajích“, sdělil statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, zodpovědný za oblast krajských financí.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje