Více než padesátka základních škol obdrží od kraje dotace na vybavení svých dílen
Více než padesátka základních škol obdrží od kraje dotace na vybavení svých dílen

Zlínský kraj – Celkem 53 základních škol využilo možnosti zažádat o finanční podporu na vybavení svých školních dílen z dotačního programu, který pro ně letos vůbec poprvé vyhlásil Zlínský kraj. Hodnotící komise doporučila orgánům kraje podpořit všechny přijaté žádosti, a to celkovou částkou 4,932 milionu korun. Přidělení dotací 50 školám již schválila krajská rada, zbylé 3 musí ještě na svém listopadovém zasedání schválit krajské zastupitelstvo.
   „V posledních letech došlo ke zrušení většiny dílen na základních školách a jejich opětovné vybavení je pro zřizovatele těchto škol finančně náročné. Absence rukodělných činností v rámci základní školní přípravy vede k nezájmu žáků o učební obory a profese, které manuální zručnost vyžadují, a proto je potřeba tuto oblast podpořit. Je to jedna z cest, jak motivovat žáky k tomu, aby se při volbě střední školy rozhodli pro studium technických oborů. Jsem proto velmi rád, že se u škol tato naše iniciativa setkala s velkým ohlasem,“ uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.
   O dotaci si mohly zažádat úplné základní školy (1. a 2. stupeň) všech zřizovatelů se sídlem ve Zlínském kraji. Podpořené školy obdrží dotaci v rozmezí od 50 tisíc do 150 tisíc korun.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje