Také letos kraj ocení společnosti, které se chovají férově ke svým zaměstnancům
Také letos kraj ocení společnosti, které se chovají férově ke svým zaměstnancům

Zlínský kraj – Ocenit ty zaměstnavatele, kteří se starají o rovné podmínky svých zaměstnanců, pomáhají jim sladit jejich pracovní a rodinný život a nezapomínají ani na společenskou odpovědnost, hodlá také v letošním roce Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. Stane se tak v rámci ocenění „Férový zaměstnavatel Zlínského kraje“, sdělila radní Michaela Blahová.
Krajská hospodářská komora a Zlínský kraj již oslovily zaměstnavatele ze Zlínského kraje s informací o vyhlášení ocenění a byly jim zaslány rovněž přihlašovací dotazníky, na základě kterých bude následně odborná komise rozhodovat o udělení ocenění. Do soutěže se mohou stále přihlásit zaměstnavatelé, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro všechny skupiny zaměstnanců, věnují jim péči a pozornost a nabízejí jim možnosti, jak sladit pracovní a rodinné role.
   U přihlášených institucí se bude hodnotit deset tematických oblastí – interní dokumenty, personální podmínky, formy organizace práce, udržování kontaktu se zaměstnanci, zdravotní péče, sociální péče, osobní rozvoj a vzdělávání, péče o osobu blízkou, prorodinné aktivity a společenská odpovědnost. Ocenění se bude udělovat ve 4 kategoriích: nepodnikatelský subjekt, malá organizace (do 50 zaměstnanců), střední organizace (51–250 zaměstnanců) a velká organizace (nad 251 zaměstnanců). Ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje bude uděleno v květnu.
   Přihlášky (vyplněné dotazníky) bude možno zasílat na emailovou adresu eva.gazdosova@kr-zlinsky.cz, a to nejpozději do 28. 2. 2020.
   V loňském roce byla oceněna v kategorii malá organizace firma Technodat Develop s.r.o. a v kategorii velká organizace zvítězila Česká Zbrojovka a.s. V kategorii nepodnikatelský subjekt se stal vítězem Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace Zlínského kraje.
Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí Krajský úřad Zlínského kraje