Příprava vodního díla Vlachovice je zase o krok dále
Příprava vodního díla Vlachovice je zase o krok dále
Vizualizace budoucího vodního díla foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky, která se týká přípravy realizace vodního díla Vlachovice, schválila vláda České republiky. V pondělí 30. září byla tato skutečnost zveřejněna ve Sbírce zákonů. Jde o další významný krok v přípravě této významné investiční akce.
   „Jsem velmi rád, že se posunujeme zase o něco blíže k realizaci tohoto pro Zlínský kraj tolik potřebného záměru. Schválená aktualizace dává Zlínskému kraji za úkol vymezit v územně plánovací dokumentaci plochu umožňující využití území pro vodní dílo Vlachovice, včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro stavby a doprovodná technická a přírodě blízká opatření i umístění související veřejné infrastruktury,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za strategický rozvoj.
   Vodní dílo Vlachovice má významně přispět k omezení nedostatku vody, zásobování obyvatel pitnou vodou, snížení povodňových rizik i optimalizaci vodního režimu v území v povodí řeky Vláry.
Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí Krajský úřad Zlínského kraje