Nejpřívětivější úřad v kraji mají Valašské Klobouky
Nejpřívětivější úřad v kraji mají Valašské Klobouky

Zlínský kraj, Val. Klobouky – Městský úřad Valašské Klobouky získal v soutěži Přívětivý úřad 2018 první místo ve Zlínském kraji a obhájil tak svůj výsledek z loňského ročníku.
Soutěž vyhlašovaná Ministerstvem vnitra ČR hodnotí u úřadů obcí s rozšířenou působností jejich dostupnost pro občany, komunikaci, transparentnost i participaci občanů. Slavnostní předávání ocenění proběhlo ve středu 9. května v Národním archivu v Praze.
   „Mít podruhé za sebou nejpřívětivější úřad mezi obcemi s rozšířenou působností ve Zlínském kraji je pro nás odměnou a potvrzením, že naše úsilí o otevřenost a vstřícnost má smysl. I nadále budeme pracovat na zlepšování našich služeb klientům nejen z Valašských Klobouk, ale i z celého správního obvodu," pověděla starostka Eliška Olšáková.
   „Rád bych poděkoval všem zaměstnancům městského úřadu, kteří přívětivost vnášejí do své každodenní práce, a tak mají na příznivém výsledku v této soutěži podstatnou zásluhu," vyjádřil se Karel Švach, tajemník Městského úřadu Valašské Klobouky.
   Ve Zlínském kraji byly jako další nejpřívětivější úřady vyhodnoceny ty ve Valašském Meziříčí a v Uherském Hradišti. Vítězem celorepublikového srovnání se stal Magistrát města Liberce.
   Soutěže Přívětivý úřad 2018 se zúčastnilo 151 úřadů obcí s rozšířenou působností z celé České republiky. Hodnotil se například počet úředních hodin, komunikace na webových stránkách a sociálních sítích, vydávání tiskových a výročních zpráv i zpravodaje, zveřejňování kontaktů na úředníky, oznamování stavu vyřízených požadavků, zveřejnění územního plánu a strategie rozvoje města, existence online archivu rozpočtů a mnohé další.
Irena Frolová, Zlin.cz