Zlínský kraj

Zlínský kraj – Dárcům kostní dřeně, kteří byli v loňském roce vybráni jako vhodní adepti, a mohli tak zachránit život konkrétním pacientům, poděkoval za jejich odvahu a obětavost hejtman Jiří Čunek. Jedenáct občanů Zlíns...

Zlínský kraj - Projekt finanční sbírky 4NATURE určené na ochranu zvířat ve volné přírodě návštěvníky zlínské zoo skutečně oslovil. Zvolením vstupného 4NATURE, které obsahuje dvoukorunový příspěvek na ochranu zvířat v div...

Zlínský kraj – Ocenění zástupcům měst a obcí, které se letos nejvýše umístily v krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronickou službu, byla dnes slavnostně předána ve Zlíně. V kategorii měst zv...

Zlínský kraj – Obyvatelé Zlínského kraje jsou v třídění elektroodpadu nejlepší v celé České republice. Vyplývá to z výsledků soutěže Aktivní kraj, v níž Zlínský kraj obsadil první místo v kategorii hodnotící největ...

Zlínský kraj – Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek mezi Zlínským krajem a všemi jeho 174 organizacemi, jejichž je zřizovatelem nebo zakladatelem, schválili krajští radní. Zlínský kraj tak bude jako ce...

Zlínský kraj – Téměř 3 miliony korun odsouhlasila Rada Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit konaných v letošním roce. Část z nich schválila již rada, zbývající bude dle zákona schvalovat Zastupitelstvo Zlínského kraj...

Zlínský kraj – Dotaci 124,4 milionu korun obdrží od státu Zlínský kraj na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a školních družin v ...

Zlínský kraj - Rada Zlínského kraje vyhlašuje již 3. ročník ankety „Ocenění pečujících osob ve Zlínském kraji“ pro rok 2019 s uzávěrkou nominací do konce letošního srpna.    Návrhy nominací je možné zasílat Odboru soci...

Zlínský kraj – Přidělení dotací 250 tisíc korun Agrární komoře Valašska na uspořádání Ovčáckého dne na Valašsku 2019 a Agrární komoře Zlín na organizaci letošního ročníku soutěže Perla Zlínska projednali krajští radn...

Zlínský kraj – Plány oprav a technického zhodnocení majetku, který kraj pronajímá svým nemocnicím, schválila Rada Zlínského kraje. Jsou do něj zahrnuty práce v celkové hodnotě 20 milionů korun, které letos hodlají uskutečnit Uh...