Zlínský kraj

Zllínský kraj – Rada Zlínského kraje se rozhodla v rámci Programu Otevřené brány podpořit 26 projektů částkou 1,2 milionu korun. Z toho 4 projekty jsou doporučeny ke schválení v nadcházejícím zastupitelstvu.   „Program Otev..

Zlínský kraj - Zdrojem salmonelózy, kterou se v polovině března v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nakazili pacienti i zaměstnanci, bylo jídlo podávané ve zdravotnickém zařízení k obědu ve čtvrtek 14. 3. 2019. Vyplývá to z...

Zlínský kraj – Velvyslanec Singapuru J. E. Tan Soo Khoon zavítal v úterý 26. března na návštěvu Zlínského kraje. Na krajském úřadě jej přijal statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop. J. E. Tan Soo Khoon je nerezidentním velvy...

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila dvě výzvy na předkládání návrhů a nominací na ocenění a uznání v oblasti kultury a památkové péče, jsou jimi Lidová stavba roku, Knihovna Zlínského kraje a Knihovník Zlínskéh...

Zlínský kraj – Náhrada škody způsobené na rychlerostoucích dřevinách bobrem evropským, který je zvláště chráněným živočichem, bude krajským úřadem vyplacena žadatelce z Uherskohradišťska. Výše škody dosáhla 102 300 kor...

Zlínský kraj – Celkem 158 začínajícím i zkušenějším včelařům přispěje letos Zlínský kraj na pořízení základního a doporučeného vybavení. Celkově mezi ně rozdělí částku 1 497 500 korun. Rozhodla o tom Rada Zlínského ...

Zlínský kraj - Košty, rallye i Den otevřených dveří v muzeu J. A. Komenského – to jsou akce, které potěší na Východní Moravě hlavně dospělé. Kouzelné Noci s Andersenem pak jistě nadchnou vaše zvídavé děti.   Muzeum J. A. K...

Zlínský kraj - Vodní díla ve Zlínském kraji se již vypořádala s následky loňského sucha. Nádrže jsou v současné době zcela plné.   Nádrže se podařilo zaplnit i díky příznivému průběhu tání sněhové pokrývky. V minulý...

Zlínský kraj - Hrad Buchlov a zámky v Buchlovicích, Vizovicích a Arcibiskupský zámek v Kroměříži zahajují letošní sezonu již poslední víkend v březnu. V nové sezoně se lidé mohou těšit na květinové výstavy v Buchlovicích, n...

Zlínský kraj - Kompletně zpracovaný Investiční záměr týkající se výstavby Nové krajské Baťovy nemocnice si v pondělí 18. března převzal hejtman Jiří Čunek od Martina Šamaje, vedoucího týmu přípravného výboru pro výstavbu...