Zlínský kraj

Zlínský kraj - Od listopadu do konce prosince 2017 stála zimní údržba krajských silnic téměř 33 milionů korun. Je to zhruba o 10 milionů korun více, než činily průměrné náklady za stejné období v předchozích pěti letech. Běhe...

Zlínský kraj – Podrobné a přehledné informace o dotacích, které Zlínský kraj poslal nejen městům a obcím, ale i zájmovým spolkům, podnikajícím fyzickým osobám i dalším žadatelům, kteří sídlí na území těchto měst a obc...

Zlínský kraj, Val. Meziříčí – Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí investičního příspěvku pro dvě své příspěvkové organizace. V prvním případě se jedná o příspěvek ve výši 217 tisíc korun pro Muzeum jihovýchod...

Zlínský kraj – Kontrolu a vyhodnocení přijatých žádostí o kotlíkové dotace provádějí v současné době pověření pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje. Celkově jde o 1 735 žádostí, které žadatelé v rámci druhé...

Zlínský kraj – Dvě dotace v celkové výši 240 tisíc korun schválila Rada Zlínského kraje. Jedná se o částku 120 tisíc korun pro Okresní agrární komoru Kroměříž na pořádání Zemědělské výstavy Kroměříž a dále o dotac...

Zlín – Ocenění „PRO AMICIS MUSAE“ (Přátelům múz) za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu udělil v letošním roce Zlínský kraj paní Růženě Děcké z Valašského Meziříčí, za její celoži...