Zlínský kraj

Zlínský kraj, Karolinka – Na 60 milionů korun přijdou tři nové investiční záměry týkající se dopravy, které schválila Rada Zlínského kraje. Jedná se o rekonstrukci silnice mezi zlínskou místní částí Vršava a sídlištěm Ji...

Zlínský kraj – Individuální dotaci ve výši téměř jednoho milionu korun poskytla kancelář hejtmana Zlínského kraje Krajskému ředitelství policie České republiky ve Zlíně na pořízení prostředků umožňujících zvýšenou ost...

Zlínský kraj – Podtrženo, sečteno. Zimní údržba silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji přišla v zimním období 2017/2018 na 92,4 milionu korun.   „Bylo to o 8 milionů více než před rokem a přibližně o 15 milionů více, ...

Zlínský kraj - V České republice byl po dvaceti letech potvrzen výskyt ohniska pseudomoru drůbeže, tzv. Newcastleské choroby. Nákaza byla potvrzena v malochovu slepic v Šanově na Zlínsku.   Státní veterinární správa přijala s okam...

Zlínský kraj, Kroměříž - Protialkoholní záchytná stanice v Kroměřížské nemocnici i v loňském roce „hostila“ téměř 1400 klientů. Podobný počet lidí se v posledních letech opakuje, letos to na konci března to bylo již 389 ...

Zlínský kraj, Valašsko – Rozdělení dotací v celkové výši 11,1 milionu korun na nákup 37 dopravních automobilů, které budou sloužit jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí, projednali krajští radní a doporučili krajskému za...

Zlínský kraj - Podíl nezaměstnaných lidí klesl ve Zlínském kraji v měsíci březnu na 3,09 %, což je pod celorepublikovým průměrem (3,5 %). Serveru Zlin.cz to za Úřad práce ČR ve Zlíně řekla Ivona Macůrková.   K 31. březnu ev...

Zlínský kraj, Uherské Hradiště - Uherskohradišťská věznice otevře své brány pro veřejnost, a to v rámci Mezinárodního dne památek a sídel. Otevření věznice bude součástí akce Brány památek dokořán, serveru Zlin.cz to řekl...

Zlínský kraj, Vsetín – S hospodařením nemocnic Zlínského kraje za první dva měsíce letošního roku se seznámili krajští radní. Vyplývá z něj, že k 28. 2. 2018 dosáhly všechny čtyři nemocnice vlastněné Zlínským krajem klad...

Uherský Brod, Valašsko – Za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství byli v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě oceněni učitelé i nepedagogičtí pracovníci ...