Nejnovější

Val. Meziříčí - Klub zdraví Adra ve spolupráci se Zdravým městem Valašské Meziříčí pořádá ve čtvrtek 15. ledna 2015 od 17.30 hodin besedu na téma Potravinové alergeny. Vsup na akci je volný.    Beseda se koná ve vegetariánské jídeln..

Rožnov - Zvýšený dohled městské policie a také častější kontrola osob pohybujících se večer po městě. Takové jsou úkoly, které vedení radnice uložilo rožnovským strážníkům. Důvodem je preventivní ochrana domků v  okrajových loka...

Val. Meziříčí - Městská policie řešila v posledním měsíci roku 2014 několik zajímavých případů. Zabývali se nejen rozbitou výlohou na náměstí, řešili také podnapilou dívku, která poškodila osobní vůz. Podařilo se rovněž zjisti...

Val. Meziříčí - Ve Valašském Meziříčí žije v  současné době 22  750 lidí, vyplývá to ze statistiky městského úřadu. Je to o sto lidí méně než v  loňském roce. O sto obyvatel se v  předešlém roce snížil počet obyvatel naše...

Vsetín - Ačkoliv v  rozpočtu Zlínského kraje prostředky na výstavbu nového interního pavilonu zatím nejsou, je přislíbeno hejtmanem, že kraj s  investicí počítá. Financování má být zajištěno z  přebytku hospodaření a v  únoru za..

Pržnov - V neděli 4. ledna kolem půl čtvrté ráno probudila majitele domku v Pržně a jeho přítelkyni nějaká rána. Po probuzení zjistili, že jim hoří domek. Muž běžel pro hasicí přístroj, kterým začal oheň hasit a přitom přivolal na m...

Val. Meziříčí - Ve čtvrtek 15. ledna 2015 od 18 hodin pořádá Muzejní a galerijní centrum první filmový večer „V hlavní roli...architektura.“ Projekce filmu se uskuteční ve druhém patře Muzejního a galerijního centra v prostorách výsta...

Val. Meziříčí - Ve Valašském Meziříčí nedojde k  žádným podstatným změnám v  hrazení poplatků, daní nebo jiných plateb. K  mírnému nárůstu dojde u vody. Jinak zůstanou poplatky na stejné úrovni. Jízdné MHD se neměníZákladní ...

Val. Meziříčí - V  souvislosti se 140. výročím založení dřevařské školy ve Valašském Meziříčí pořádá zámek Kinských 15. ledna v  pět hodin odpoledne přednášku o významu a vlivu školy na zdejší výtvarné umění. Povede ji his...

Val. Meziříčí - Známá socioložka a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. bude v úterý 13. ledna 2015 přednášet na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Přednáška se bude týkat občanské angažovanosti a demokracie v dnešním svět...