Nejnovější

Vsetín - Výstavbu obchodní galerie s podzemními garážemi za čtvrt miliardy korun „zařízlo“ Vsetínské fórum zastoupené zastupiteli Tomášem Husou a Michalem Bergem. Společnost Valatrans, která je investorem zmíněné obchodní galerie infor...

Rožnov - Město Rožnov pod Radhoštěm vstoupilo jako člen do mezinárodně certifikované asociace Národní síť Zdravých měst ČR. Politikem odpovědným za další kroky v rámci souvisejícího projektu Zdravé město a Místní agenda 21 se stal m...

Rožnov - Přesně 2.160.708,- Kč bez poplatků z prodlení či úroků z prodlení dluží k 31. 12. 2016 obyvatelé Rožnova na nájemném v městských bytech. Částka je rozdělena mezi tzv. bydlící nájemníky (146.140,- korun) a mezi nebydlící n..

Val. Meziříčí - Město Valašské Meziříčí vyhrálo Rákosníčkovo hřiště s rekordním počtem 21 355 hlasů, a to díky intenzivnímu hlasování veřejnosti v soutěži. Hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun postaví ve Valašském Meziří..

Zlínský kraj – Vyhlášení 4. ročníku ankety Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje podpořila krajská rada v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem.   „Rozhodně je potřebné poukazovat – i formou této ankety – na nepostra...

Zlínský kraj – S roční zprávou o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji byli seznámeni členové krajské rady. Rozsáhlá zpráva obsahuje všechny potřebné údaje týkající se činnosti, hospodaření, plnění úkolů a cílů Hasičského...

Prostřední Bečva (red.) Osm srn už zadávili volně pobíhající psi v lesích okolo Prostřední Bečvy. Spárkatá zvěř, zejména srny, se v zimních měsích stahuje blíže k obydlím za potravou a tady narážejí na toulající se psy.   Nejde o...

Val. Meziříčí - Město Valašské Meziříčí uložilo v loňském roce taxikářům pokuty v celkové výši zhruba 70 tisíc korun. Celkem bylo provedeno 21 kontrol. Vyplývá to ze zprávy odboru dopravně správních agend meziříčského městské...

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem dnes odvolala představenstvo Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a dosavadního předsedu představenstva Ing. Pavla Calábka. Od 27. února jmenovala novým předsedou p..

Val. Meziříčí - Rada města vzala na vědomí Bezpečnostní analýzu města Valašské Meziříčí za rok 2016 a schválila Plán prevence kriminality města Valašské Meziříčí na léta 2017-2020.    „Bezpečnost ve městě je pro nás absolutn..