Nejnovější

Vsetín - Ve středu 7. října odstartovala závěrečná sedmá etapa regenerace sídliště Luh. Dokončení této akce v hodnotě 5,23 milionu korun včetně DPH, z níž 2,5 milionu pokryje dotace Státního fondu podpory investic, se předpokládá v če...

Val. Meziříčí - S ohledem na současnou epidemiologickou situaci proběhne ve čtvrtek 22. října 16. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí formou videokonference. Občané mohou jednání, která začíná v 15.00, sledo...

Val. Meziříčí - Pokud to aktuální situace ohledně pandemie koronaviru a s ní spojených vládních nařízení dovolí, tak dramaturgie Malé scény za oponou připravila pokračování cyklu Podzimních jazz & bluesových dnů. Do konce roku by tak v...

Vsetín - Celkem 530 tisíc korun rozdělili zastupitelé pěti žadatelům, kteří se ucházeli o dotaci z programu pro obnovu staveb. Je to o 130 tisíc více, než bylo v programu alokováno.   „V rozpočtu města Vsetín pro rok 2020 byla pro zmíněn...

Zlínský kraj – Za účelem náhrady škod, které vznikly na silnicích II. a III. třídy po letních přívalových deštích, přidal stát krajům prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) další peníze. Pro Zlínský kraj to...

Zlínský kraj – Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů na rok 2021. Žádost o státní účelovou dot...

Val. Meziříčí - Jedenáct organizací a 640 kilogramů sesbíraného odpadu – taková je bilance tradiční akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko, Ukliďme Valmez. Původně plánovaný jarní termín se kvůli koronavirové pandemii nekonal, o to víc si...

Val. Meziříčí - Povodňové stupně, dosahované v těchto dnech na vodních tocích, mají původ v rekordních srážkách.   Letošní říjen není ještě ani v polovině, a už je nejdeštivějším měsícem od roku 1957, kdy ve Hvězdárně Vala..

ČR, Zlín - V posledních letech dochází k nárůstu počtu pacientů s onemocněním mozkové obrny (dříve dětské mozkové obrny, tzv. DMO). Měsíc říjen je celosvětově věnován tomuto tématu. Pojďme si při té příležitosti s experty přibl...

Val. Meziříčí - S ohledem na mimořádné opatření Vlády ČR, a s ním související uzavření školských zařízení s výjimkou mateřských škol, upravuje radnice provoz Městské hromadné dopravy (MHD) Valašské Meziříčí. S účinností...